proresto 3+4/2017 - Page 31

Väriä vaihtava Barrisol- valoelementti luo tunnelman Sea Pubiin. TALLINK HALUSI nostaa lähimatkailun profiilia ja palkkasi tammi- kuussa 2015 uuden laivansa sisustussuunnittelijaksi dSign Vertti Kivi & Co:n. Sisustussuunnittelun pohjana toimivat Tallinkin matkustajilta keräämä asiakaspalaute ja laivamatkailun tulevaisuuden visiot, joissa ren- toutuminen, työnteko ja kulinaariset elämykset yhdistyvät ideaaleihin ostosmahdollisuuksiin. Tavoitteena oli, että aikuinenkin saataisiin laivalla odottelun sijasta seikkailemaan ja kokemaan löytämisen iloa. Projektista vastannut dSign Vertti Kiven Head of Design, Samuli Hintikka lähti tiimeineen suunnittelemaan laivaa elämys edellä. Laivaan päädyttiin suunnittelemaan erityyppisiä, eri kohderyhmille soveltuvia kei- dasmaisia tiloja ja näiden välille tunnelmasta toiseen johdattavia houkutta- via näkymiä. Kaksituntisen matkan matkustusmukavuuden optimoimiseksi suunnittelussa kiinnitettiin erityishuomiota kiinnostavien asiakaspolkujen kehittelemiseen. Laivoista tuttujen pitkien käytävien sijaan pohjakaavaan luotiin risteäviä kulkureittejä ja avaruuden tuntua lisättiin käyttämällä väli- seinämateriaalina lasia. ” Asiakkaat olivat toivoneet vähemmän hyttejä. ” Suunnittelussa kiinnitettiin erityishuomiota asiakaspolkujen kehittelemiseen. Asiakkaat olivat toivoneet laivalle vähemmän hyttejä, minkä ansiosta laivalla jäi tavallista enemmän tilaa ravintoloille. Laivan seitsemän ravinto- lan lisäksi dSign vastasi sisääntuloaulan, lasten leikkihuoneen ja Comfort- ja Business Lounge ‑tilojen suunnittelusta.  Sisääntuloaulaan pyrittiin luomaan odotuksia nostattava ja eteenpäin johdattava ilmapiiri. Suunnittelussa keskityttiin valaistukseen ja asiakas- virtojen sujuvoittamiseen pohjakaavaratkaisujen avulla. Tilan suuria digi- näyttöjä hyödynnettiin sekä tunnelman luonnissa, että informaation jaka- misessa.  Ravintoloille luotiin selkeästi toisistaan erottuvat erityyppiseen ruo- kailuun sopivat identiteetit. Kiireiselle matkustajalle tarkoitetun Fast Lane ‑ravintolan vaaleaa, helposti lähestyttävää street-henkistä miljöötä rytmi- tettiin värikkäillä mattografiikoilla, valokirjaimilla, kuviolaatoilla ja kokonai- suutta virkistävillä viherkasveilla. Tilajaottelussa hyödynnettiin neljää eri väriteemaa. Laivan urheilun ympärille rakennetun Victory Barin sisustus koostet- tiin klassisten sporttielementtien ja robustien trendimateriaalien yhdistel- mistä. Pääosassa ovat keskilattiaa hallitseva Moooin hevosvalaisin, tilaa jakavat urheiluhenkiset cut-out-seinäkkeet ja uniikit mittasuhteilla leikitte- levät seinävalaisimet. Kaikkien matkustajien palveluihin kuuluvien ravintoloiden ja oles- kelualueiden lisäksi laivasta löytyy kaksi erillistä premiumtilaa, Comfort Lounge ja Business Lounge, joihin pääsee lisämaksusta. Niiden laivan normisykkeestä erotetuissa miljöissä on panostettu seesteisiin värimaa- ilmoihin ja tuntoystävällisiin materiaaleihin. Miljöitä on elävöitetty heksa- goniin perustuvalla kuviomaailmalla. Business Loungen tummempaa hel- mikullalla väritettyä sisustusta rytmittävät voimakkaat vertikaalit linjat. Comfort Loungen vaalea miljöö on viimeistelty hopean hohtoisilla yksi- tyiskohdilla. Kummassakin tilassa on omat työskentelyyn optimoidut alueensa­ ja kokoustilat. Business Loungen huonekaluvalinnoissa on kiin- nitetty erityishuomio työnteon sujuvuuteen. Liikematkustajien lisäksi laivan suunnittelussa on panostettu perhe- matkailijoihin. Leikkihuone on tuotu laivan keskeisimpiin osiin kätevästi laivan perheystävällisimpien ravintoloiden yhteyteen. Asiakkaiden toivo- muksesta niihin on pääsy myös suoraan käytäviltä ilman ostohoukutuksia. Laivan helposti lähestyttäviin, lapsiystävällisimpiin ravintoloihin kuuluvat 3–4/2017 proresto 31