proresto 3+4/2017 - Page 25

Digitaalisen näyttöviestinnän integroiminen osaksi erilaisia tilauskioskeja avaa uudenlaisia tapoja herättää asiakkaan huomio ja palvella häntä. Ruudun ei tarvitse näyttää ruudulta Digital Signage eli digitaalinen näyttöviestintä tarkoittaa erilaisia info- ja mainosnäyttöjä, joilla julkisissa tiloissa voidaan välittää ihmisille tietoa, kuten mainoksia, hinnastoja ja tiedotteita. Acrelec-konsernin Suomen tytäryhtiön operatiivinen johtaja Henry Braithwaite pitää alan yhtenä merkittävimmistä kehitysaskeleena näy- tettävän tiedon integroitumista osaksi erilaisia järjestelmiä. Yritys toimit- taa IT-palveluita erikoistuen ravintolapalveluiden ja päivittäistavarakaupan digitalisaatioon. ”Integraatiot mahdollistavat vaikkapa reaaliaikaisesti päivittyvät hin- nastonäytöt sekä reaktiivista markkinointia ja tiedotusta.” Näyttö voi opastaa esimerkiksi lounaalle suuntaavia henkilöitä näyt- tämällä, minkälainen ruuhkatilanne toimistorakennuksen henkilöstöravin- tolassa on. Niillä voi kertoa myös, kuinka paljon erilaisia kahvilatuotteita myydään tai mikä on niiden saatavuus. ” Näyttöjen ei enää tarvitse näyttää digitaalinäytöiltä. Teknologian kehitys on avannut uusia mahdollisuuksia sijoittaa näyttö erilaisiin paikkoihin. ”Digital Signage voi olla nyt niin jääkaapin oveen läpikuultavasti toteu- tettuna kuin tolpan ympärille käärittynä. Kassalaitteiden asiakasnäy- töissä ollaan hyvää vauhtia siirtymässä perinteisestä kaksirivisestä näy- töstä värikkäisiin markkinoinnin mahdollistaviin diginäyttöihin”, Braithwaite sanoo. ”Näyttöjen ei enää tarvitse näyttää digitaalinäytöiltä, vaan ne voidaan upottaa saumattomasti osaksi sisustusta. Pubin hinnasto voi yhä näyttää kelohongalla kehystetyltä liitutaululta, johon on käsin kirjoitettu tuotteet ja hinnat, vaikka se olisi oikeasti kassajärjestelmään integroitu digitaalinen hinnastotaulu.” Henry Braithwaiten mielestä nykyaikainen näyttöviestintä antaa horeca-alan yrityksille uusia mahdollisuuksia kiinnittää asiakkaan huomio tuotteisiin visuaalisten ratkaisujen avulla laitteita ja sisältöä hyödyntäen. Asiakkaan valintoja voidaan ohjata näyttöjen sisältöä muuttamalla sen mukaan, mitä ravintola minäkin päivänä on asettanut tarjolle. ”Integraatioiden avulla näyttöjen sisällön ohjaaminen on vaivatonta henkilökunnalle. Tieto ja sisältö voi olla pääosin automatisoitua ja keskite- tysti tuotettua.” Digitaalisen näyttöviestinnän integroiminen osaksi erilaisia tilaus­ kioskeja avaa uudenlaisia tapoja herättää asiakkaan huomio ja palvella häntä. Tilauskioski voi houkutella asiakkaan luokseen eläväisen ja aktiivi- sen kuvaston ja mainonnan avulla. Kun asiakas on saatu kioskille, mark- kinointi voi jatkua kohdennettuna nostamalla esiin erilaisia suosituksia ja tarjouksia. 3–4/2017 proresto 25