proresto 3+4/2017 - Page 23

Tavarantoimittajat ovat usein pieniä viinitiloja, joilta tuotteet saatetaan noutaa suoraan ja jotka sijaitsevat maaseudulla kaukana keskuksista. Näiden tuotteiden tuominen Suomeen vaatii paikallisen keräilyn järjestämistä esimerkiksi Ranskan maaseudulla. Alko pitää yllä laadukasta juomakulttuuria ja siihen tarvitaan muutakin kuin volyymituotteita. Tavarantoimittajat ovat usein pieniä viinitiloja, joilta tuotteet saatetaan noutaa suoraan ja jotka sijaitsevat maaseudulla kaukana keskuksista. Näiden tuotteiden tuominen Suomeen vaatii paikallisen keräilyn järjestämistä esimerkiksi Ranskan maaseudulla. ”Meidän keräilyverkkomme on rakennettu sen mukaan, että se istuisi mahdollisimman hyvin tuottaja-alueille. Näin pystymme hoitamaan keräilyn kilpailukykyisesti ja kuljetusteknisesti hyvin”, Rouhiainen sanoo. Varovan paikallisilla edustajilla on yli 20 keskeisesti Euroopan viinialueille sijoitettua logistiikkaterminaalia. Näin taataan sujuva ja kustannustehokas logistiikkaketju ja pystytään parhaiten ottamaan huomioon lähtöpään paikalliset olosuhteet sekä toimialan toimittaja- ja asiakaskunnan tarpeet ja toiveet. Myös tarkkaan valikoidut kuljetuskumppanit takaavat kuljetusten sujuvuuden ja laadun. ”Yksi Varovan vahvuus on siinä, että se pystyy kustannustehokkaasti tuomaan hyvinkin pieniä tuote-eriä valikoimiimme. Useat muut toimijat keskittyvät palvelutarjonnassaan täysiin autokuormiin, ja toisaalta kuriiripalveluja käytettäessä hinnat saattavat nousta huomattavan korkeiksi”, Kokkonen toteaa. Huolintaliikkeen on myös tärkeää tuntea alkoholituotteisiin liittyvät hallinnolliset asiakirjat. Vaikka asiakirjat kulkevat yhä enenevässä määrin sähköisessä muodossa, niin edelleen jotkut pienimmät toimittajat liittävät lähetyksen mukaan niihin liittyviä hallinnollisia asiakirjoja. On tärkeätä, että asiakirjat seuraavat lähetyksen mukana loppuun saakka. Tilaus- ja toimitusvalvonta logistiikkaprosessin tukena Tärkeä osa toimitusketjun hallintaa on tilaus- ja toimitusvalvonta, jota Varova hoitaa monille asiakkailleen, myös Alkolle. Näin varmistetaan toimitusketjun läpinäkyvyys ja tuotteiden oikea-aikainen toimitus. Varsinkin kampanja- ja sesonkituotteiden ollessa kyseessä on erittäin tärkeätä, että tuotteet ovat loppuasiakkaiden saatavilla oikeaan aikaan. ”’Varovan vahvuuksia ovat luotettavuus, sujuvuus, kustannustehokkuus, tiivis yhteydenpito ja reagointikyky.’ – Logistiikan kehittämispäällikkö Tuomas Kokkonen Alko Oy. ”Hyvä esimerkki erityisosaamista vaativista tuotteista ovat uuden sadon viinit aina marraskuussa. Niillä on tosi tiukka aikataulu, ja Varova hallitsee niiden toimitukset erinomaisesti”, Kokkonen sanoo. ”Meillä on aikoinaan luotu hyvä malli tilaus- ja toimitusvalvontaan. Pidämme Alkoa ajan tasalla siitä, miten lähetykset valmistuvat suhteessa toivottuun valmistumisaikaan. Pystymme myös toimimaan ennakoivasti tavarantoimittajan ja Alkon välillä, jos tuote-erät valmistuvat eri aikaan kuin on alun perin arvioitu”, Rouhiainen kertoo. Myös luotettavuus ja toimitusten virheettömyys ovat Alkolle tärkeitä. ”Varovalla ei ole syntynyt hävikkiä toimituksissamme, joten tilanne on sikäli kyllä todella hyvä. Tämäkin kertoo sitä, että Varovan kumppaniverkosto on harkitusti rakennettu. En edes muista, koska meillä olisi ollut ongelmia Varovan kanssa”, Kokkonen toteaa tyytyväisenä. n 3–4/2017 proresto 23 Tavarantoimittajat ovat usein pieniä viinitiloja, joilta tuotteet saatetaan noutaa suoraan ja jotka sijaitsevat maaseudulla kaukana keskuksista. Näiden tuotteiden tuominen Suomeen vaatii paikallisen keräilyn järjestämistä esimerkiksi Ranskan maaseudulla. Alko pitää yllä laadukasta juomakulttuuria ja siihen tarvitaan muutakin kuin volyymituotteita. Tavarantoimittajat ovat usein pieniä viinitiloja, joilta tuotteet saatetaan noutaa suoraan ja jotka sijaitsevat maaseudulla kau- kana keskuksista. Näiden tuotteiden tuominen Suomeen vaatii paikallisen keräilyn järjestämistä esimerkiksi Ranskan maaseudulla. ”Meidän keräilyverkkomme on rakennettu sen mukaan, että se istuisi mahdollisimman hyvin tuottaja-alueille. Näin pystymme hoitamaan keräi- lyn kilpailukykyisesti ja kuljetusteknisesti hyvin”, Rouhiainen sanoo. Varovan paikallisilla edustajilla on yli 20 keskeisesti Euroopan viini­ alueille sijoitettua logistiikkaterminaalia. Näin taataan sujuva ja kustannus- tehokas logistiikkaketju ja pystytään parhaiten ottamaan huomioon läh- töpään paikalliset olosuhteet sekä toimialan toimittaja- ja asiakaskunnan tarpeet ja toiveet. Myös tarkkaan valikoidut kuljetuskumppanit takaavat kuljetusten sujuvuuden ja laadun. ”Yksi Varovan vahvuus on siinä, että se pystyy kustannustehokkaasti tuomaan hyvinkin pieniä tuote-eriä valikoimiimme. Useat muut toimijat keskittyvät palvelutarjonnassaan täysiin autokuormiin, ja toisaalta kuriiri- palveluja käytettäessä hinnat saattavat nousta huomattavan korkeiksi”, Kokkonen toteaa. Huolintaliikkeen on myös tärkeää tuntea alkoholituotteisiin liittyvät hallinnolliset asiakirjat. Vaikka asiakirjat kulkevat yhä enenevässä määrin sähköisessä muodossa, niin edelleen jotkut pienimmät toimittajat liittävät lähetyksen mukaan niihin liittyviä hallinnollisia asiakirjoja. On tärkeätä, että asiakirjat seuraavat lähetyksen mukana loppuun saakka. Tilaus- ja toimitusvalvonta logistiikkaprosessin tukena Tärkeä osa toimitusketjun hallintaa on tilaus- ja toimitusvalvonta, jota Varova hoitaa monille asiakkailleen, myös Alkolle. Näin varmistetaan toi- mitusketjun läpinäkyvyys ja tuotteiden oikea-aikainen toimitus. Varsinkin kampanja- ja sesonkituotteiden ollessa kyseessä on erittäin tärkeätä, että tuotteet ovat loppuasiakkaiden saatavilla oikeaan aikaan. ” ’Varovan vahvuuksia ovat luotettavuus, sujuvuus, kustannustehokkuus Ff0FWFVF&VvF( ( 2v7FVGL:F֗7 :L:FƖ;`GV2Vƶ( ԇl:BW6W&W&G66֗7FfFf7FGVGFV7FfBWVFV6FfB'&6WW76斖:BF6FVFVRf&fƗG6VR斖FVF֗GV6WBW&6W7F( V6( V:BVGRl:BƒFW2F֗GW7ffFL:FRƶF66L:B֗FV:FWG6WBf֗7GWfB7VFVW76FfGGWVf֗7GV֗67GRל;g2F֖Vf7FFf&F֗GFƶl:FƖ:B2GVFRW,:GBf֗7GWfBW&ষVVW&'fG^( &VVW'Fל;g2VFWGFgWW2F֗GW7FVf&VWGL;fח2fBƶRL:G&VL:B( f&fVR7GB:Gf:BF֗GV676RFVFR6:Fƒ:BFFVl:BL:F:FW'F6L:BWGL:Bf&fVfW"Ц7F&GW7F&VWGGRVVFW2V7F6V:BƗ6W@vV֖f&f76( VFFVGGl:F6V:B>( 3B#p&&W7F#0