proresto 3+4/2017 - Page 19

Kaistisen mukaan spottivalaisimiakin kiinnitetään tyypillisesti kat- toon. Irtovalaisimet pöydillä keräisivät helposti rasvaa, likaa ja pölyä. Tämä on syytä ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Nykyaikaiset keittiön kattoon asennettavat valaistusratkaisut eivät oikein suunniteltuina aiheuta häikäisyä, vaikka käytössä olisikin paljon valotehoa. ”Esimerkiksi LED-valaisimessa voi olla heijastuskupu, joka pois- taa häikäisyä. Silloin työtilaan voidaan tuoda vaikkapa 2500 luxin tehoista valaistusta. Halton Oy on kehittänyt tällaisia valaistusjärjes- telmiä”, Kaistinen sanoo. Hän arvioi, että hyvän valaistuksen merkitys työpaikalla kasvaa työntekijän ikääntyessä. ”Esimerkiksi silmien häikäistyvyys lisääntyy iän myötä. Samalla kuitenkin työpisteessä on oltava aiempaa enemmän valotehoa.” ”Perinteisesti laboratorioissa on tarvittu paljon valoa, mutta kokin työpiste on samantyyppinen työtila. Vaikkapa lihaa leikattaessa tarvi- taan tehokas valaistus”, Kaistinen korostaa. ”Suomen ammattikeittiöissä uutta tekniikkaa otetaan melko varovasti käyttöön, koska täällä haetaan pikemminkin toimiviksi tun- nettuja koeteltuja ratkaisuja. Ruotsissa ja Keski-Euroopassa ollaan usein pioneerihenkisempiä. Esimerkiksi jo 80 prosenttia Haltonin Saksan-tehtaan ­Tirolissa valmistamista ilmastointiratkaisuista sisältää uudempaa säädettävää valaistusta.” n ” Valaistuksen merkitys kasvaa työntekijän ikääntyessä. 3–4/2017 proresto 19