proresto 3+4/2017 - Page 17

” MUUN MUASSA LED-tekniikan ja valaistuksenohjausjärjestelmien nopea kehitys vaikuttaa merkittävästi nykypäivän keittiöiden ja muiden työpaikkojen valaistussuunnitteluun. ”Valaistus on tullut aiempaa energiatehokkaammaksi. Toisaalta valais- tusta pystytään ohjaamaan entistä monipuolisemmin”, sanoo valais- tusratkaisuja kehittävän ja markkinoivan Helvar Oy:n CFI (Chief Future Illuminator), tekn.tri Henri Juslén. ”Joka tapauksessa valoa on saatava keittiöön riittävästi, oikeisiin paik- koihin ja oikeaan aikaan.” Valaistusta suunniteltaessa on Juslénin mukaan aluksi määritettävä keittiön työalueet ja näillä alueilla suoritettavat työvaiheet. Tarkka työ vaa- tii paljon valotehoa. ”Työalueille on asennettava valaisimet jo alusta pitäen siten, että valoa on reilusti saatavilla. Valotehon määrää on vaikea lisätä jälkeenpäin”, Jus- lén huomauttaa. Valaistuksella voidaan tukea ihmisen luontaista vuorokausirytmiä. Valon värilämpötilat vaikuttavat vireyteen Myös valon suuntaus on tärkeä kysymys. Jos valaisimet sijaitsevat työn- tekijän takana, työpöydälle tulee todennäköisesti liikaa varjoa. ”Toisaalta suora valaistus helposti heijastuu keittiön teräspinnoista, jol- loin taas voi aiheutua häikäisyä”, pohtii Juslén. ”Myös pistemäiset valonlähteet voivat olla häikäisyriski. Laajemmat valopinnat vähentävät heijastuksia.” Juslén mainitsee, että yksi merkittävä työhyvinvointiin vaikuttava tekijä voi olla myös niin sanottu ihmiskeskeinen valaistus (human centric lighting). Se tarkoittaa valaistuksen värilämpötilan ja voimakkuuden säätä- mistä ja suunnittelua loppukäyttäjän tarpeiden mukaisesti. Valaistuksella voidaan silloin tukea ihmisen luontaista vuorokausiryt- miä. Valaistusta on mahdollista myös säätää kesken päivän, tilanteen ja tarpeen mukaan. Esimerkiksi sävyltään lämpimämpi valo auttaa rentou- tumaan, kun taas energisyyttä voidaan lisätä viileämpisävyisen ja voimak- kaamman valkoisen valon avulla. ”Valotason ja valon värin vaihtelut ovat nykyään yleistymässä työva- laistuksessa, erityisesti uudiskohteissa. Sävyt voivat vaihtua päivän mit- taan ennalta ohjelmoidusti kellonaikojen mukaan.” ”Keskeistä on, että työpaikan valaistuksen kirkkautta ja mahdollisesti myös värilämpötilaa voidaan ohjata. Esimerkiksi Helvar on kehittänyt tätä varten ohjausratkaisuja”, Juslén toteaa. Valaistuksen ohjauksessa voidaan hyödyntää myös luonnonvaloa, vaikkapa kytkemällä mukaan rullaverhojen säätäminen. Samalla voidaan vähentää häikäisyriskejä. Vankka valaisin kestää keittiössä Hyvällä valaistuksella on ammattikeittiöissä vaikutusta myös työn tuotta- vuuteen. ”Kunnollinen valaistus vähentää virheitä työpaikalla. Kokin on myös pystyttävä toteamaan, että valmistettavasta annoksesta tulee visuaalisesti hyvän näköinen”, sanoo Juslén. Työviihtyvyyttä parantava valaistus vaikuttaa myös siihen, että hyvät ammattilaiset pysyvät työpaikassaan pitempään eivätkä hakeudu töihin toisella tavalla valaistuihin keittiöihin. ”Kunnollinen valaistus vähentää virheitä työpaikalla”, toteaa Helvar Oy:n CFI (Chief Future Illuminator), tekniikan tohtori Henri Juslén. ”Usein toimivin ratkaisu ammattikeittiötä varten on hyvä yleisvalais- tus, johon lisätään tarpeen mukaan kohdevaloa. Avokeittiöissä, joista on näköyhteys myös ravintolasalin puolelle, tarvitaan ehkä vielä jonkinlaisia korostusvalaistuksia.” Monet ammattikeittiöt ovat rakenteiltaan sellaisia, että kunnollisen valaistuksen asentaminen voi olla haasteellista. Toisaalta valaisimien ja nii- hin kytkettyjen valo- tai liiketunnistimien on kestettävä keittiöolosuhteita – kuumuutta ja höyryjä – ja niiden on oltava helposti puhdistettavia. ”Ammattikeittiöissä ja myös sairaaloissa hygienia on oleellista. Asiassa auttaa automaattisesti toimiva valaistus. Myös ääniohja uksella säädettävää valaistusta on tullut markkinoille, mutta se ei ole työpaikoilla vielä kovin yleistä”, toteaa Juslén. Valotehoa työtasoille Valaistusta ammattikeittiöihin on kehittänyt myös Halton Oy. ”Keittiön prosessitila on työhyvinvoinnin kannalta haasteellinen paikka, jossa valaistuksen ja turvallisuuden hallinta ovat oleellisia seikkoja”, täh- dentää Halton Oy:n myyntipäällikkö Jere Kaistinen. ”Halton ei ainakaan toistaiseksi toimita valaistusratkaisuja erillisinä, vaan ne ovat kiinteä osa kokonaisratkaisuja sisäilmaston parantamiseksi. Samaan yhteyteen kuuluvat myös ilmastointi, palo- ja hygieniaturvallisuus, energiansäästö sekä keittiöiden päästöjenhallinta.” Ilmastointi toteutetaan joko kohdepoistohuuvilla tai seinästä seinään rakennettavalla ilmastointikatolla. Molemmat ratkaisut tuovat lisähaasteita valaistukselle. ”Lämmön, käryjen ja kosteuden hallinnan vuoksi hyvä ilmastointi on keittiössä ensiarvoisen tärkeää”, Kaistinen muistuttaa. Keittiöissä on monenlaisia putkien ja laitteiden läpivientejä ja ympärillä paljon kiiltävää terästä. ”Jos valaistus toteutetaan amatöörimäisesti, häikäisystä voi tulla alitui- nen ongelma.” Toisaalta valaistusratkaisuissa tyydytään liian usein minimitasoon. Jos rakentamismääräykset vaativat vähintään 500 luxin valaistustasoa, ravin- tolan rakennuttaja voi toteuttaa keittiövalaistuksen juuri tuota minimiä vas- taavaksi. 3–4/2017 proresto 17