proresto 3+4/2017 - Page 11

” Finlandia-talo toimii kuin pienet kivijalkaravintolat. FINLANDIA-TALOSSA JÄRJESTETÄÄN tänä vuonna Suomen 100-vuotisjuhlavuoden johdosta tavallista enemmän erilaisia tilaisuuksia. Juhlakausi käynnistyy toden teolla elo-syyskuussa, josta jatketaan tiivii- seen tahtiin aina itsenäisyyspäiväviikolle saakka. ”Viikko itsenäisyyspäivän molemmin puolin meillä käy yhteensä noin 12  000 asiakasta”, Finlandia-talon keittiöpäällikkö Timo Lepistö kertoo. Lepistö on 35-vuotias, eli melko nuori nykyisessä pestissään. Hän kertoo kuitenkin halunneensa jo pienestä pitäen kokiksi ja harrastaneensa ruoanlaittoa koulun ohella. Peruskoulun jälkeen Lepistö pääsi ravintola- koulu Perhon kokkilinjalle. Hän on valmistunut myös silloisesta Haaga Instituutista, nykyisestä Haaga Heliasta restonomiksi. Töitä Lepistö on tehnyt niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Finlandia-talon keittiöpäällik- könä Lepistö aloitti viime syyskuussa. Suomen 100-vuotisjuhlavuonna tarjolla olevien menujen suunnittelu oli tuolloin jo aloitettu, ja Lepistö vei suunnitelmat loppuun. ”Minulle oli täysin uutta suunnitella ruokia niin suurille asiakasmäärille. Esimerkiksi itsenäisyyspäivän tienoilla meillä on 1700:n ja 3500:n henki- lön tilaisuudet”, Lepistö kertoo. Finlandia-talon linjana on tarjota kotimaisten pientuottajien tuottamista raaka-aineista valmistettua ruokaa. Talo toimii Lepistön mukaan kuin pie- net kivijalkaravintolat, mutta isommassa mittakaavassa. Myös se on aset- tanut omat haasteensa juhlavuoden menujen suunnittelulle. Esimerkiksi raaka-aineiden saatavuus on varmistettava ja ne on tilattava ennen kuin asiakkaalle voidaan luvata tietynlainen menu. Kesäkuun puolessa välissä olleeseen tilaisuuteen varattiin liha jo helmi-maaliskuun vaihteessa. Myös viljelijöiltä on tilattu tiettyjä lajikkeita menuihin. ”Joskus voi käydä niin, että satoa ei tule riittävästi. Tällöin saatamme joutua ilmoittamaan asiakkaalle, että jokin menun osista ei ole luomua tai kotimaista. Pyrimme kuitenkin aina hankkimaan raaka-aineet mahdolli- simman läheltä”, Lepistö kertoo. ” Joskus voi käydä niin, että satoa ei tule riittävästi. 3–4/2017 proresto 11