proresto 3/2015 - Page 47

TEERENPELIN 887886 IPA 5DYLQWRODP\\QWL VDPXOLHVNROD#WHHUHQSHOLFRP www.teerenpeli.com vaativan enemmän tarkkuutta keittiötilojen ja erilaisten tarjoilu- ja baaritiskien vaatimien lvi- ja sähköasennusten vuoksi. Keittiöt koneineen ja baaritiskit laitteineen tarvitsevat huolellista suunnittelua ja toteutusta, että tekniset vaatimukset tulevat huomioiduiksi toisinaan visuaaliselta ilmeeltään vaativien kokonaisuuksien estetiikan ja käytettävyyden kärsimättä. Laadukas työnjälki ” lähtee motivoituneista työntekijöistä. Priit Nukka teroittaa pääsuunnittelijan tehtävää hankkeissa: ”Pääsuunnittelijan rooliin kuuluu katsoa kaikkien suunnitelmien ristiriidattomuus. Monesti unohtuu, että hankkeen pääsuunnittelijan tulisi tarkistaa omien ja teknisten suunnitelmien yhteen sovittaminen ajoissa, että rakentaminen sujuu jouhevasti ja että kokonaisuus saadaan toteutettua alkuperäisen ajatuksen ja laaditun aikataulun mukaan. Usein virheet huomataan vasta liian myöhään ja korjausliikkeet muodostuvat vaikeiksi ja kalliiksi.” Metritiskillä on pitkät alihankintasuhteet luotettujen aliurakoitsijoidensa kanssa lvi- ja sähköpuolella, ja voidessaan käyttää tuttua tiimiä, on yhteistyö vaivatonta. Luotettavien kumppanien kanssa työnjohtokin pääsee helpommalla, koska kokonaisvaltaisempi työote liittää eri urakoiden liitoskohdat luotettavasti yhteen, eikä jokaista reiän porausta ja listan asennusta tarvitse käydä läpi urakkarajaliitteen kanssa. ”Todellinen laadukas rakentamisen työnjälki lähtee kuitenkin motivoituneista työntekijöistä; timpurista, sähköasentajasta ja jokaisesta tekijästä työmaalla. Meillä porukka on viihtynyt pitkään talossa ja sen huomaa työmme jäljessä ja tunnelmassa työmaalla”, virnistää Metritiskin Priit Nukka. Q 3/2015 proresto 45