proresto 3/2015 - Page 46

ravintolakokonaisuutta. Korpelaisen Design Lights on toteuttanut satoja NÄIN SAI ALKUNSA Etelä Karjalan Osuuskaupan rakennuttama ravintoloita ympäri Suomen. Korpelaisen tiimin ensimmäinen tehtävä oli ravintolakokonaisuus, jonka ytimen muodostaa Amarillo ravintola viihtoteuttaa monimuotoiselle kokonaisuudelle toimiva pohja, missä eri toidemaailmoineen. Amarillon ravintolaan liittyy esiintyvien bändien Areena minnot ja tekniset ja turvallisuusvaatimukset on huomioitu. ”Laajan ravinyökerho sekä karaokeravintola, mutta haluttaessa ravintolan osat voitolakokonaisuuden suunnittelu vastaa kaupunkitilan suunnittelua. On daan sulkea omiksi kokonaisuuksikseen. Lisäksi kiinteistöön houkutelmentävä asiakkaiden pään sisään ja mietittävä kuinka he liikkuvat tilassa tiin Lappeenrannassa arvostettu pihvi ja viiniravintola Tassos ja kokonaijouhevasti ja löytävät tarvitsemansa palvelut. suuden täydensi uuteen paikkaan sijoittuva The Old Toisaalta on huomioitava myös ravintoloiden Corner Bankiksi uudelleen nimetty pubi. Tassokhenkilökuntaa ja ravintolatoiminnan vaatimuksen nimi muuttui Angus Steak & Wineksi, ja ravinPääsuunnittelijan sia.” Toiminnallinen suunnittelu pohjapiirros tolalle järjestettiin tilat kiinteistöön siten että ravintotasolla elää myös esiin tulevien lisätilatarpeilan toisesta kerroksesta avautuu näkymät paikallirooliin kuuluu katsoa den mukaan, kuten tapahtui hankkeen aikana seen kirkkopuistoon. kaikkien suunnitelmien esiin tulleen Amarillon keittiön vaatiman laaUuden yökerhon suunnittelussa on otettu huoristiriidattomuus. jennuksen kohdalla. mioon nykyinen yökerhomaailman lyhyt elinkaari. Suunnitelmat esitettiin asiakkaalle toiminTila on suunniteltu siten, että kokonaisuutta ja sen nallisen suunnittelun ohessa heti myös Design tunnelmaa voidaan tulevaisuudessa muuttaa esiin Lightsin kehittämällä, riittävän yksinkertaistetulla metodilla laadituilla nousevien tarpeiden ja trendien mukaan helposti. Pelkistetty tila elää voi3D-kuvilla. Näin asiakas pääsee heti kiinni suunnitelmaan ja antamaan makkaasti led tekniikan ja screenien mahdollistamien värin ja valaistuksen palautetta, ja kuvat ovat sujuvoittaneet toimintaa urakoitsijoiden kanssa muutosten mukaan. Design Lightsin kiivas tahtisissa hankkeissa. Suosittu irlantilaistyyppinen pubi muuttui matkalla kiinteistön histoMetritiskin projektipäällikkö Priit Nukka pitää 3D-suunnittelua selrian varaan rakennetuksi, tunnelmalliseksi pubiksi, joka sai nimensä pubin keästi kohteiden suunnitteluprosessia ja toteutusta helpottavana työtiloissa aikanaan toimineen pankin mukaan. Sisustuksessa hyödynnettiin kaluna: ”3D-skissit auttavat tilaajaa merkittävästi tilan ja toteutettavan vanhaa pubin irtaimistoa. Mukaan tuotiin myös pankin ajan toiminnasta kokonaisuuden hahmottamisessa ja ne auttavat toteuttajaa laskentakertovat kuvat ja niiden mukana paikallinen historia. vaiheessa. 3D-kuva avaa nopeasti rakentajille mitä ollaan tekemässä ja Projektinjohdosta ja urakoinnista vastasi Metritiski. Metritiski on erivähentää väärinymmärryksen paikkoja”. koistunut julkisten tilojen kokonaisvaltaiseen rakentamiseen, kalusEero Korpelainen on tyytyväinen tiiviiseen yhteistyöhön Metritistamiseen ja sisustamiseen. Oma puusepäntehdas Valkeakoskella ja kin työnjohdon kanssa. ”Saimme päivittäin valokuvia työmaalta, ja niiden ammattitaitoinen henkilökunta takaavat kokonaisvaltaisesti laadukkaat avulla rakentaja varmisti epäselvyydet ennen työvaiheeseen siirtymistä. lopputulokset, jonka myötä yritys on noussut ravintolarakentamisen markUseinhan sitä kysytään vasta sitten kun on kertaalleen tehty väärin.” kinajohtajaksi Suomessa. Metritiskin projektipäällikkö Priit Nukka kuvailee ravintolahankkeiden Eero Korpelainen kutsuttiin Lappeenrantaan suunnittelemaan uutta ” 44 proresto 3/2015