proresto 3/2015 - Page 35

ILMOITUS KUINKA ONNISTUT MAINOS- JA INFONÄYTTÖJEN KÄYTÖSSÄ? Varmista, että kaikki hyödyt saadaan irti Mainos- infonäyttöjärjestelmien käyttö ravintoloissa on yleistynyt voimakkaasti viime vuosina. Parhaimmillaan järjestelmä tuo lisämyyntiä, parantaa asiakaskokemusta ja nopeuttaa päivittäistä toimintaa, mutta jotta hyödyt saadaan irti, täytyy järjestelmää käyttää aktiivisesti ja suunnitella sisältö omaan ravintolaan sopivaksi. Näyttöjen teho mainosvälineenä perustuu siihen, että esityssisältö on kohdennettua ja muuttuu ajankohdan asiakasprofiiliin perusteella. Tyypillisiä esimerkkejä ovat lounaslistan näyttäminen lounasaikaan tai jäätelöiden mainostaminen kesähelteillä, mutta nykyisin on myös mahdollista mitata asiakaskunnan koostumusta automaattisin mittauksin. Korvaa painettu materiaali näytöillä Useimmiten ravintolan tai kahvilan tuotteista viestitään paperille tulostetuilla mainoksilla ja hinnastoilla. Tuotetarjonnan esilletuonti on usein sekavaa ja asiakkaan voi olla vaikea hahmottaa, mitä kaikkea on saatavilla. Kun päätetään hankkia digitaaliset hinnastot, pyritään yleensä uudistamaan kokonaisuus ja siirtämään ainakin valtaosa paperisesta materiaalista näytöille. Nykyaikainen mainosnäyttöjärjestelmä tuottaa automaattisesti tietoa, jonka avulla voidaan kehittää toimintaa ja parantaa tuloksia. 4. Näytöt toimivat myös mainospintana. Hinnastonäytöt ovat otollinen mainospinta, koska kaikki kahviossa asioivat varmasti katsovat niitä. Esimerkiksi kassapisteessä kannattaa tuoda esille lisämyyntituotteita ja aseman palveluita. Kahvion linjastolla ja kassapisteessä asiakkaan kohtaamisaika on lyhyt. Näyttöjen näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että esitettävä mainoskierto kannattaa myös pitää lyhyenä. Kahviossa ja ravintolassa tilanne on toinen. Asiakas viettää pöydässä aikaa ja näin ollen myös näytöllä esitettävää sisältöä voi olla enemmän. Kahvion seinällä olevalle näytölle kannattaakin ajastaa myös viihteellistä sisältöä, esimerkiksi uutisotsikoita. Varmista helppokäyttöisyys ja tee sisältösuunnitelma Onnistuneen toteutuksen jälkeen: 1. Hinnastokokonaisuus on selkeä ja yhtenäinen. Ilme paranee ja asiakkaan on helppo tehdä valinta. 2. Ostoja voi ohjata haluttuihin tuotteisiin. Esimerkiksi parempikatteisia oman keittiön annoksia voidaan korostaa tuomalla niitä isoilla ateriakuvilla esille. 3. Sisältö on aina ajankohtaista. Jos esimerkiksi ravintolan menu on suppeampi yöaikaan niin hinnastoissa näytetään ainoastaan tarjolla olevat annokset. Hinnastonäytöillä esitettävä tarjonta voi muuttua täysin eri kellonaikoina asiakastarpeiden mukaisesti. Teknisesti näyttävästäkään ratkaisusta ei ole hyötyä, jos sisällön päivitys ei ole suunnitelmallista. Hankittavan järjestelmän täytyy olla niin helppokäyttöinen, että esimerkiksi lounaslistojen päivitys, hinnastomuutokset ja mainosten teko onnistuvat kauppiaalta tai henkilökunnalta. Jos esitysaineisto täytyy aina tilata esimerkiksi mainostoimistosta, jää se helposti tekemättä tai ainakin syntyy viive ennen kuin viesti on näytöllä. Jo hankintavaiheessa tulisi ideoida ja listata mitä kaikkea näytöillä haluaa näyttää ja varmistaa että siihen on työkalut olemassa, kun järjestelmä otetaan käyttöön. D