proresto 3/2015 - Page 20

KUVA: ATRIA Turvallisuus ” ja moitteeton elintarvikelaatu ovat itsestäänselvyyksiä. ”SUOMESSA ON kasvava määrä tuottajia, joille eläinten hyvinvointi ja tuotanto-olosuhteet ovat ykkösasia. Nämä tuottajat ovat valmiita jopa ylittämään normaalit tuotantovaatimukset varmistaakseen eläimille erinomaiset ympäristöolosuhteet ja lajinmukaisen käyttäytymisen”, Jahkola arvioi. Jahkola on tutkinut emolehmätilojen eläinainesta osana projektia, joka pureutui rotukarjan hyvinvoinnin ja taloudellisten toimintaedellytysten kehittämiseen. Raportissa todetaan, että emolehmätuotannon kannattavuudessa on eläinaineksen toimivuudella keskeinen osa. Homma hanskassa? Se, miten eläimet pystyvät tuotannossa onnistumaan on hyvin riippuvainen karjanhoitajan management-osaamisesta. Huonolla eläinaineksella ei päästä parhaisiin tuloksiin hyvälläkään osaamistasolla ja toisaalta: parhainkaan eläinaines ei saavuta tuloksia, jos karjankasvatuksen taidossa tai asenteessa on puutteita. Johanna Jahkolan mukaan viime vuosien muutoskehitys on suunnattu voimakkaaseen laajentamiseen. Tuotannon kannattavuutta on nojattu paljolti eläinmäärään. Jos laadun kehittäminen ja tuotannon tavoit18 proresto 3/2015 teet unohdetaan, tuloksissa jää saamatta se, mitä ammattitaidolla ja kiinnostuksella on saavutettavissa. Raportti korostaa, että hyvät tulokset karjankasvatuksessa ovat monen tekijän summa ja karjankasvattajan rooli on keskeinen. Vasta kun ruokinta, olosuhteet ja tuotantorytmi ovat kohdallaan, on eläinten perimällä ja potentiaalilla täysi mahdollisuus tulla esiin. Karjamiestaito – tai sen puute – määrittää minkä tahansa kokoisen karjan tuottavuuden. ”Hyvien tulosten takana on hyvää karjasilmää, osaamista ja aitoa kiinnostusta”, Jahkola listaa. Katse tuotantoon Atria on yksi kotimainen toimija, jossa lihan laatu on jatkuvassa seurannassa. Tuotantoeläinten sairauden ja terveydenhoidon erikoiseläinlääkäri, eläinlääketieteen tohtori ja Atrian laatupäällikkö Tuomas Herva kertoo, että alkutuotannossa seurataan teuraiden päiväkasvua, lihakkuutta, rasvaisuutta ja tuotanto-olosuhteita sekä tilojen tuotantotulosten että riippumattomien eläinlääkärien tekemien NASEVA-terveydenhuoltokäyntien kautta.