proresto 3/2014 - Page 8

TOIMITUKSELTA ESTEETTÖMYYS MITTAA ASENTEEN   ESTEETTÖMYYS JA SAAVUTETTAVUUS ovat lakiin kirjattuja asioita, mutta aina ne eivät toteudu parhaalla mahdollisella tavalla. Nykyisellään ravintoloiden ja kahviloiden esteettömyydessä on usein toivomisen varaa: esimerkiksi tilat voivat olla liian ahtaita tai huonekalujen korkeudet vääriä. Ei nimittäin riitä, että ravitsemusliikkeeseen pääsee esteettömästi: myös itse tilassa on pystyttävä liikkumaan ilman, että tuntee olevansa rasite ja este kanssaihmisille. Vaikkapa pyörätuolissa olevan henkilön näkökulmasta palvelun kokonaisvaltaiseen kokemukseen vaikuttaa teknisluonteisen esteettömyyden lisäksi tunne siitä, että hänet huomioidaan ihmisenä eikä ns. erityistapauksena. Jos ravintoloissa ja kahviloissa osattaisiin paremmin yhdistää esteettömyyden vaatimukset ja hyvä asiakaspalvelu, voisi ajatella että kyseiset toimijat saavat tästä tiettyä kilpailuetua. Loppujen lopuksihan yksi HoReCa-alan hellityimmistä teeseistä on asiakaskeskeisyys, jossa huomioidaan asiakkaan mahdolliset tarpeet yksilöllisesti, tasa-arvoista kohtelua unohtamatta. Paljon on tekemistä mm. sen suhteen, että uudisrakentamisessa ja remontointikohteissa aina otettaisiin esteettömyyden vaatimukset huomioon mahdollisimman varhain. Esimerkiksi vanhoissa rakennuksissa kaikkia esteettömyyden vaatimuksia ei voi toteuttaa ilman suuria muutoksia, joten huolellinen suunnittelu ja toteutus on erittäin tärkeää, jotta kaikki saadaan toimimaan kerralla. Tietenkin myös rohkeita pioneereja tarvitaan. Invalidiliitolla on valtakunnallinen Helppo liikkua -kampanja, jonka tavoitteena on tehdä arjen liikkumisesta sujuvaa. Kampanjan avulla ihmisiä myös aktivoidaan kertomaan, mitkä ovat helppoja tai hankalia paikkoja liikkua. Viime lokakuussa Helppo liikkua -tunnus luovutettiin ensimmäistä kertaa ravintoloille, kun itähelsinkiläiset Restel-ravintolat Rax ja Mario Itis huomioitiin esteettömyysasioiden mallikkaasta hoitamisesta. Restel on samalla myös ainoa Helppo liikkua -kampanjassa mukana oleva valtakunnallinen hotelli- ja ravintola-alan kumppani. Kauppakeskus Itiksen Ravintolamaailmassa sijaitsevien Rax ja Mario Itiksen ravintolatiloja on muunneltu esteettömiksi yhteistyössä Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE:n asiantuntijoiden kanssa. Suunnittelussa on pyritty tekemään tiloista kaikille mahdollisimman helppoja liikkua ja ravintoloiden henkilökunta on valmis avustamaan ja palvelemaan apua tarvitsevia asiakkaita. ESKE:n johtaja Kirsti Pesola totesi palkitsemisten yhteydessä, että edelläkävijän rooli on aina haastava, mutta Pesola uskoo silti, että asiakkaat alkavat arvostaa Helppo liikkua -tunnusta ravintolan sisäänkäynnin läheisyydessä. Helppo liikkua -tunnus kertoo, että kaikki asiakkaat ovat tervetulleita, liikkuvat he sitten lastenvaunujen, rollaattorin, pyörätuolin tai isojen kantamusten kanssa – eikä pöytien väliin tarvitse ahtautua. Tunnuksen edellyttämät muutokset helpottavat kaikkien asiakkaitten liikkumista ravintoloiden tiloissa. Itiksen tapauksessa Ravintolamaailma on kauppakeskuksen toisessa kerroksessa, johon pääsee kulkemaan hissillä. Hissit sijaitsevat Ravintolamaailman keskellä ja niistä on lyhyet kulkumatkat kaikkiin ravintoloihin. Itiksen Kauppakeskus on kokonaan esteetön. Esteettömyydestä hyötyvät viime kädessä kaikki, jos elinkaariajattelu otetaan mukaan kuvioon. Esteettömyys auttaa niin lastenvaunujen kanssa kulkevaa kuin seniorikansalaistakin. Hyvä on muistaa sekin seikka, että liikkumisen vaikeus – syystä tai toisesta – ei vaikuta asiakkaan ajattelukykyyn. Jotta erityisasiakkaat pystyttäisiin kohtaamaan fiksusti, on kiinnitettävä enemmän huomiota henkilökunnan jatkuvaan valmennukseen ja perehdyttämiseen. Asian tiedostamisesta on vielä matkaa siihen, että tieto viedään käytäntöön kokemuksen kautta. Asenne on paras mahdollinen ankkuri tällä saralla. JUSSI SINKKO 6 proresto 3/2014