proresto 3/2014 - Page 45

Taustamusiikki ” voi toimia myös esimerkiksi ääniverhona eli suojan antajana.