proresto 3/2014 - Page 14

vanhoissa rakennuksissa ovat usein haasteena tasoerot, kynnykset ja kuisia istuimia. Esimerkiksi itse olen pitkä ja muutenkin isokokoinen, joten kapeat oviaukot, ehkä painavat ovetkin. Ja jos rakennus on lisäksi suojeaivan liian usein joudun istumaan ’alimittaisella’ tuolilla, liian matalalla ja lukohde, niin esteetöntä ratkaisua voi joutua pohtimaan tovin jos toisenjopa liian kapealla. Yhdessäkin työpaikkaruokalassa tuoli nousi aina ylös kin. Tällöin voi joutua turvautumaan ratkaisuun, jossa kaikki eivät pysty mukanani, kun nousin pöydästä, kunnes opin ’oikean tekniikan”, Kirsti kulkemaan tasavertaisina samasta pääovesta. Usein on kuitenkin järjesPesola naurahtaa. tettävissä esteetön kulkureitti jotain muuta kautta, ja silloin olisikin tärkeää “Pöytiin tarjoiltuna taas on paljon helpompaa, jos ravintolassa on muimuistaa opastus esteettömälle sisäänkäynnille. Haasteellisissa tapauktakin kuin vain kiinteitä sohva-pöytä -yhdistelmiä. Niiden ääreen on ison sissa ovella voi olla soittokello, jonka avulla saa ihmisen todella tuskaista ahtautua, eikä pyökutsutuksi apua ja esimerkiksi siirrettävän luisrätuolia käyttävä yleensä pääse pöytään ollenkan avulla sitten päästä sisälle.” kaan. Tilaa tarvitaan pöytien välissä ja pöytien Invalidiliiton ravintolassa “On lisäksi hyvä muistaa, että valaistus ja äärelläkin, jos pöydästä esimerkiksi joudutaan on alusta asti mietitty, hyvä akustiikka ovat nekin osa esteettömyyttä. poistamaan istuin pyörätuolin tieltä. RollaattoHyvä valaistus auttaa näkemään ruuan eikä ria käyttävät henkilöt taas pitävät mielellään rolmitä esteettömyys todella vääristä ruuan värejä. Ravintolasalin valaistusta laattorinsa pöydän lähellä. Tällöin heillä säitarkoittaa erilaisille ihmisille. tulisi myös voida säätää kellonajan mukaan, lyy tunne mahdollisuudesta itse päättää, milloin sillä onhan ihan eri asia nauttia hotellin aamilähtevät liikkeelle, eikä siis tarvitse odottaa, että aista ravintolasalissa ja lukea samalla päivän joku tuo sen rollaattorin. No, tietenkin joku voi lehteä kuin istua siellä iltaa tarjoilijan palvellessa.” häiriintyä rollaattorista ravintolasalissa...” “Huono akustiikka puolestaan saattaa torjua. Huonokuuloiset ja varsinkin kuulolaitetta käyttävät henkilöt kärsivät taustamelusta ja hälinästä, Ei kynnyksiä, kiitos kuulokoje kun vahvistaa kaikki äänet. Ihminen kyllä kuulee – mutta liianKun uutta ravintolaa suunnitellaan, päästään parhaassa tapauksessa vaikin kanssa. On vaikeaa saada selvää puheesta, kun se puuroutuu. Tällöin kuttamaan tiloissa liikkumiseen jo tilasuunnittelun varhaisessa vaiheessa. oikeastaan joutuu istumaan yksin, vaikka olisi osa seuruetta. Akustinen Aina ei kuitenkaan ole kyse uudisravintolasta, vaan vaivattoman ja yhdensuunnittelu toteutuu yleensä illallisravintoloissa paremmin kuin lounasravertaisen ruokahetken tulisi toteutua myös olemassa olevissa ja usein vintoloissa”, Kirsti Pesola huomauttaa. varsin omaleimaisissakin vanhoissa rakennuksissa. “Toki olisi ihanteellista päästä niin tilasuunnitteluun, kalustesuunnitSujuvan syömisen showroom teluun, valaistus- ja värisuunnitteluun kuin akustiseenkin suunnitteluun Invalidiliiton oma lounasravintola Helsingin Ruskeasuolla toimii mainiona mukaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa” Kirsti Pesola toteaa. esimerkkinä huolella esteettömäksi suunnitellusta ravintolatilasta. Ravin“Kalustejärjestelyjä voidaan kyllä yleensä myöhemminkin tehdä, mutta ” 12 proresto 3/2014