proresto 3/2014 - Page 13

Valaistus ja ” hyvä akustiikka ovat nekin osa esteettömyyttä. RAVINTOLAN ESTEETTÖMYYDELLÄ on monen korvissa lievästi steriili kaiku. Että koko ruokailumiljöö muistuttaisi siten jotenkin etäisesti invavessaa liukuestemattoineen ja hoitokodin tuoleineen. Mutta esteettömyyspä onkin ravintolalle varsin monitahoinen laatutekijä, eikä suinkaan vastakohta estetiikalle. Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEllä tiedetään mistä puhutaan. ”Ravintolan esteettömyys on oikeastaan aika laaja asia”, muistuttaa Esteettömyyskeskus ESKEn johtaja, teknii