proresto 3/2013 - Page 63

”OIVALLINEN OIVA” TERVEYSTARKASTAJAT OVAT ottaneet käyttöönsä elintarvikehuo- ovat tehneet läpimurron ammattikeittiöissä. Katkeamattoman kylmä- neistojen valvonnassa Oiva -arvioinnin. ketjun turvaamiseksi on nykyaikana oltava riittävän kireät lämpötilo- Oiva on osa Eviran elintarvikehuoneistojen valvontaan liittyvää jen hälytysrajat ja lyhyet hälytysviiveet. Elintarviketurvallisuuden kan- ohjeistusta. Siinä on määritelty kylmässä säilytettäville elintarvikkeille nalta kaikki yllä oleva edellyttää uudenlaista kylmälaitteiden ohjaus- täsmälliset lämpötilarajat. järjestelmää. Valvontaa kohdennetaan entistä enemmän vaadittujen lämpötilo- Porkka Finland Oy on tässä edelläkävijä. Pohjoismaiden suurim- jen toteutumisen valvontaan. Perinteinen ohjaus toimii asetetun lämpö- pana suurkeittiökylmälaitevalmistajana Porkka on jo vuonna 2010 ot- tilan ylä- ja alapuolella. Yläpuolelle meno on nyt kiellettyä. tanut käyttöön kuvatun, turvallisen ohjausjärjestelmän. Uusi vaatimus edellyttää, että perinteisellä ohjausjärjestelmällä va- Uusi järjestelmä helpottaa kaikkien käyttäjien päivittäisiä toimia. rustetut kylmälaitteet on säädettävä muutamia tai useampia asteita Käyttäjän ei tarvitse arvioida laitteen sisälämpötilan oikeellisuutta, kylmemmiksi, mallista riippuen. vaan yksinkertaisesti säätää laitteeseen haluamansa lämpötila. Tällai- Oiva-arviointiohjeen mukaisessa ohjaustavassa kylmälaite käynnistyy raja-arvossa ja jäähtyy kylmemmäksi. Näin myös elintarviketur- nen uudenlainen laiteautomatiikka huolehtii oikeassa lämpötilassa pysymisestä. vallisuus lisääntyy. Viranomaisvaatimusten lisäksi on syytä huomioida, että kuluvalla vuosikymmenellä automaattiset valvonta- ja taltiointijärjestelmät Lisätietoja: www.oivahymy.fi, www.porkka.fi 3/2013 proresto 61