proresto 3/2013 - Page 47

JÄLJITETTÄVYYS KESKEINEN VALINTAKRITEERI TEKSTI: TUOMAS LEHTONEN KUVAT: ISTOCKPHOTO Suomen Elintarvikelaki ja EU:n elintarvikelainsäädäntö edellyttävät, että elintarvikkeiden alkuperätiedot ilmoitetaan selkeästi. Alan toimijoille tuotteiden jäljitettävyys on tärkeää jo asiakastyytyväisyydenkin takia. Jäljitettävyystiedot osoittautuvat korvaamattomiksi erityisesti silloin, kun tuoteturvallisuudessa havaitaan puutteita. 3/2013 proresto 45