proresto 3/2013 - Page 42

”Henkilöstömme seuraa jatkuvasti kylmälaitteiden kuntoa. Pian saamme käyttöömme uuden automaattisen lämpötilanseurantajärjes- kaallemme sopivan aterian, jos hän ei esimerkiksi allergian vuoksi pysty syömään yleisesti tarjolla olevia ruokalajeja.” telmän, mikä vielä tehostaa valvontaa. Jos jotain ongelmia tulee, kutsumme heti korjaajan paikalle ja siirrämme ruoat toiseen kylmiöön. Osaava henkilöstö kaikki kaikessa Tarvittaessa voimme lainata naapuriravintolan Menestyvä ravintolatoiminta ei Hakalan mie- kylmiötiloja, jotka sijaitsevat omiemme vieres- lestä voi pyöriä ilman osaavaa ja motivoitu- sä. Kylmälaitteiden korjaajat saadaan yleen- ”Vastuullinen toiminta nutta henkilökuntaa. Myös työilmapiirin on ol- sä nopeasti paikalle ja viallinen laite saadaan vaikuttaa positiivisesti tava kunnossa, jotta hektisestä arjesta selvi- käyttökuntoon tavallisesti vielä saman päivän aikana.” Hakalan mielestä on tärkeää, että asiakas- yrityksen imagoon ja sitä kautta kannattavuuteen.” palveluhenkilökunta tuntee ruuan valmistustavan tarkasti ja osaa vastata asiakkaiden kysymyksiin ruuan koostumuksesta. ”Valmistamme ruoat hyvin pitkälti itse, joten pystymme kertomaan asiakkaille hyvinkin tarkasti sen sisällöstä. Voimme räätälöidä asiak40 proresto 3/2013 tään kunnialla. Hakala pitää tärkeänä, että työnantaja pystyy luomaan henkilöstöön luottamukselliset suhteet. Vaikeatkin asiat voidaan yhdessä selvittää, kun työnantajan ja työntekijän välillä on hyvä keskusteluyhteys. Jos Foodin työntekijöiden välille syntyy riitaa, voidaan asiaa lähteä ratkomaan rauhassa toiseen ravintolaan. Tällaisia tilanteita varten Food on varannut henkilöstölle ateriaan oikeuttavia lahjakortteja.