proresto 3/2013 - Page 41

Lehdet, katalogit ja mainokset, kaikenlaiset painokset – ratkaiseva pala! Joensuu - Tampere - Nurmes - Helsinki PAPERITYÖ OY Tarrojen ja etikettien ammattilainen www.punamusta.com Kytäjä Golf työ keittiössä helpottuu ja ruokien turvallisuus voidaan taata. Kespron Lupaamme asiakkaillemme laadukkaan ja maukkaan ruoan edulli- tuotteet toimitetaan kahdesti viikossa typpipakkauksissa, jotka kestä- seen hintaan, mutta varaston pienuuden takia meillä ei ole lounaslis- vät kolmen–neljän päivän varastoinnin. H-Lihapalvelut toimittavat ra- taa lainkaan esillä. Haluamme käyttää raaka-aineet mahdollisimman vintolan tarvitseman lihan jokaisena arkipäivänä. tehokkaasti, joten jos joku raaka-aine loppuu voimme vaihtaa ruoka- ”Meillä on erittäin hyvä yhteistyösuhde li- lajia lennosta.” ha- ja kalatoimittajaan. Jokapäiväiset toimitukset varmistavat, että tuotteet ovat aina tuoreita ja varastonkierto on niin nopeaa kuin mahdollista. Tuotteiden alkuperä on tiedossa, koska ”Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen Turvallisuudesta ei tingitä Food Bar & Kitchen huolehtii ruuan turvallisuudesta käyttämällä luotettavia raaka-ainetoimit- tukku hankkii useimmat tuotteet alueen pieniltä näkökulmat ovat nousseet tajia. Jos tuotteiden alkuperässä tai laadussa tuottajilta. Saamme tarvittaessa varaston täy- yritystoiminnan keskiöön.” jokin asia mietityttää, Hakala tarttuu luuriin ja dennystä myös viikonloppuina ja meille myös tiedustelee asiasta tukulta. Hän muistelee, että aktiivisesti ehdotetaan tarjolla olevia tuottei- kaikkiin kysymyksiin on annettu aina asialliset ta”, Hakala sanoo tyytyväisenä. vastaukset. Yleisimmin tukut kuitenkin ilmoit- Hakala pitää varaston kiertonopeutta yritystoimintansa keskeisenä kivija