proresto 3/2013 - Page 40

VASTUULLISUUDEN JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN näkökulmat tutkinnot suorittanut Hakala toimi ennen ravintoloitsijan uraa konsul- ovat nousseet yritystoiminnan keskiöön. Yrityksen toimialasta riippuen tin tehtävissä. Hän muun muassa konsultoi aloittelevia ravintolayrittä- näitä näkökulmia voidaan tarkastella hieman erilaisten teemojen kaut- jiä yritystoiminnan käynnistämisessä ja hävikin minimoimisessa. Food ta. Ravintola- ja elintarvikealalla vastuullisuuden keskeisiksi elemen- Bar & Kitchen -ravintolaankin Hakalan oli tarkoitus sitoutua vain käyn- teiksi on nostettu ympäristön huomioimiseen, tuoteturvallisuuteen, ra- nistämisvaiheen ajaksi. Toisin kuitenkin kävi ja Hakalalle muodostui vitsemukseen, työhyvinvointiin, talouteen, tuotantoeläinten hyvinvoin- pitkäkestoisempi suhde vuonna 2008 startanneeseen yritykseen. tiin ja paikalliseen hyvinvointiin liittyvät teemat. Yksittäiselle ravintolalle kokonaisvaltainen vastuu ruokaketjus- Hakala vetää Jyväskylän keskustassa sijaitsevaa ravintolaa yhdessä avovaimonsa Taru Viinikaisen kanssa. Noin yhden miljoonan eu- ta tarkoittaa siis niin raaka-aineiden valmistukseen ja logistiikkaan, ron liikevaihtoa tekevällä yrityksellä on kymmenkunta vakituista työn- asiakkaiden ja henkilöstön hyvinvointiin, raaka-aineiden ja energian tekijää. Kesäisin henkilöstömäärä kasvaa neljällä. Food Bar & Kitche- tehokkaaseen käyttöön, kierrätykseen ja yrityksen kannattavuuteen liit- nillä on A-oikeudet ja luvat sallivat anniskelun pikkutunneille saakka. tyvien asioiden huomioimista arjessa. Hakalan mukaan ravintolan päätuote on kuitenkin monipuolinen ja Erityisesti pienissä ravintoloissa, joissa henkilöstöresurssit ovat vä- maittava ruoka. häiset ja yrityksen johto osallistuu aktiivisesti asiakaspalveluun sekä ruuanvalmistukseen, vastuullisuuskysymysten pohtimiseen saattaa olla Liha ja kala tulevat läheltä vaikea löytää aikaa. Food hankkii tarvitsemansa lihan ja kalan jyväskyläläiseltä H-Liha- Jyväskyläläinen Pasi Hakala on toiminut Food Bar & Kitchenin yrittäjänä sen perustamisesta lähtien. Kokin ja keittiöesimiehen ammatti- 38 proresto 3/2013 palveluilta, joka välittää lähinnä paikallisten tuottajien tuotteita. Vihannekset tulevat Kesprolta pakattuina ja valmiiksi pilkottuina, jotta