proresto 3/2013 - Page 29

tehokkuus on parantunut merkittävästi, joten oikeilla valinnoilla voi säästää merkittävästi energiankulutuksessa. Halpoihin laitteisiin ei kannata haksahtaa, ei varsinkaan sellaisiin, joita ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön. Hankittavan laitteen on sovelluttava kapasiteetiltaan ja ominaisuuksiltaan keittiön tarpeisiin. Liian suuret laitteet kuluttavat energiaa turhaan. ”Uudella teknologialla varustetun korikuljetinkoneen ja hankintahinnaltaan edullisen astianpesulaitteen hintaero on 6 000 euroa. Ensiksi mainitun käyttökustannukset ovat vuosittain 1 200 euroa pienemmät, joten kuudennen käyttövuoden aikana investointi kääntyy säästöksi”, Reisbacka laskee. Ostoksilla kannattaa huomioida myös laitteiden ohjelmointimahdollisuudet, automatiikka ja mittarit, jotka mahdollistavat energiankulutuksen seurannan ja laitteiden tehokkaan käytön. Myös laitteiden puhdistus- ja kunnossapitoautomatiikkaan kannattaa kiinnittää huomiota. ”Ammattikeittiöissä laitteet ovat tehokkaita ja liitäntätehot suuria. Suurinta tehoa tarvitaan kuitenkin vain laitteen ja ruoan kuumentamisessa. Kun tarvittava lämpötila saavutetaan, automatiikka pienentää laitteen tehoa esimerkiksi puoleen ja säästää välittömästi sähkönkulutuksessa”, Reisbacka sanoo. ”Jos keittiötä lähdetään peruskorjaamaan tai ollaan suunnittelemassa uutta keittiötä, kannattaa ottaa avuksi ammattikeittiöihin erikoistunut suunnittelija.” Hyödynnä osaavaa suunnittelijaa Jos keittiötä lähdetään peruskorjaamaan tai ollaan suunnittelemassa uutta keittiötä, kannattaa ottaa avuksi ammattikeittiöihin erikoistu- Kotoisia herkkuja suurkeittiön ammattilaisille nut suunnittelija. Tällöin erilaiset energiansäästömahdollisuudet tulevat varmimmin huomioitua ja keittiön varustelu sekä laitteiden sijoittelu pystytään optimoimaan tulevan käyttötarpeen mukaan ja energiakulutus huomioiden. Erikoissuunnittelijoiden avulla voidaan huomioida esimerkiksi lauhdelämmön hyödyntämismahdollisuudet ja erilaisten ilmanvaihtoratkaisujen vaikutukset keittiön energiatehokkuuteen. Nykyaikaiset talotekniset ratkaisut ovat iso satsaus investointivaiheessa, mutta maksavat itsensä työn tuottavuutena ja energiansäästönä pian takaisin. ”Ilmanvaihdolla on todella suuri merkitys niin energiatehokkuuteen kuin työtehoonkin. Poistoilman lämmöntalteenotolla lämmitysenergian kulutus voidaan jopa puolittaa. Talteen otetulla lämmöllä voidaan lämmittää tuloilmaa tai käyttövettä. Ilmanvaihto tulisi säätää todellisen tarpeen mukaisesti, jotta energiaa ei kulu hukkaan. Toisaalta ilmanvaihdon on oltava riittävää, jotta keittiö ei lämpene liikaa. Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan neljän asteen lämpötilan nousu laskee työ- 10.-11.09.2013 Helsingin Messukeskus Tervetuloa tutustumaan Lihajaloste Korpelan maukkaaseen ja laajaan valikoimaan osastolle A16 tehoa 25 prosenttia”, Salminen kertoo. 3/2013 proresto 27 www.lihajaloste-korpela.fi