proresto 3/2013 - Page 27

teuttamiseen. Kun työntekijät saadaan motivoitua ja opastettua laitteiden oikeaoppiseen käyttöön, voidaan saavuttaa jopa 60 prosentin säästö keittiöiden energiankulutuksessa. ”Esimiehen oma kiinnostus energiakysymyksiin on keskeisen tärkeää. Toiminnan ohjaaminen ja kulutuksen seuraaminen sekä mittaaminen tulee tehdä huolella. Säästöt tulevat loppujen lopuksi varsin pienistä asioista. Työntekijöitä kannattaa myös palkita onnistumisista, jotta heidän motivaationsa pysyy yllä”, Salminen muistuttaa. Yksi asia, jolla ravintolat voivat vähentää energiankulutustaan on hukkakulutuksen saaminen kuriin. Salmisen mukaan laitteet, joita ei koko ajan tarvita, esimerkiksi grillit, parillat ja astianpesukoneet, tulisi kytkeä pois päältä luppoajaksi. Kylmät ja kuumat laitteet taas pitäisi sijoittaa erilleen toisistaan, jotta ne eivät turhaan lisää energiankulutusta. Kylmälaitteiden ձ