proresto 2/2016 - Page 41

” Viinilistaa suunnitellessa kannattaa ehdottomasti pitää ravintolan liikeidea mielessä. Progressiivisuus toimii parhaiten suppeammissa viinilistoissa. Angelovin mukaan viineistä olisi hyvä kertoa nimen lisäksi vuosikerta, tuottaja, viinityyppi tai rypäle sekä kylä, maakunta ja maa, joissa viini on tuotettu. ”Nämä asiat ovat viinin dna”, Angelov sanoo. Hänen mukaansa viinejä ei ole välttämätöntä kuvailla, kunhan henkilökunta os XHZ0[[ZHK]Z[HX]XH[]XK[[݈[ZH\[][ۈZZZ[[\ژK0Z[0ۋ]0\Hۈ[ZZ[[H[]0[['UH\[Z0ZZH[X[Z[K]]H]H[]0p휰0ۈZZXHZp]Y[Y['B[[݈[]XHZ[[\[][][[Z[H000p0 Z]Z[]0ZX\H[XXH\[K]\X]\HZZY\HZ[]00]^[ ]][ZۋۚH][H[[݈\YHZ[Z[H[] X[ZH0[]00Z]0\[HY[0]]]HH[]YH0Y[0Z[] Z[YZ\ZH\\]X[]0[]ݘ]\[0[\K'R[][][ۈZZXHXH[XKHۈ][[[0Z[[\XKZ[[][]ZH[][YHX[H][X['K[[݂[ˈRURPBRSSTTBRNՑSUT SQSSQSQTUBUNSQSSQSQTUBUNRTHPRSQBRSSTHӈZ[\]Z[ZZZYXN›Z]0 [[HHZ[0][]Z[[\HZHH[Y[Y\[ZHZ\Z[[]\œ[00\XZZY[]Z]HHY[ݘ\Z\XHZZ]0]00\p^pZ[XX[H\]0p0\X[Z[[\HۈZZ[[ڙZK[Z\H\XHZHZX[]Z[[\[[\Y\Zݘ]ZY[\0N$ [[]N[p [ZZ[[HZ]0[ܛX]Z][[ZZH\HۈXZHH]Z\B[ܛXX][H\0 [YH[Y[Y\[[ZXHZ]0]0[ܛH]H[[0[H[YH[Y]Z]0][$ ][[^[Z[Y[XX[]K][X[Z\\B][\HZH\]HH LZ[Z\HY\[p$ \ۘ[\]\XHp ZXH[ZZHۈZ[B[\H^^Y0 ]Z\HZ][[]0Z[[\HZHBZ[[[H\B$ Z[]H]]H^pY][ۘX[[[00]HY]p\0]0XX\HH]0ZHZ0 ]HZ0$ Z[\[H]KZZXHZHZ[HH[ZYH]]B\XZ\ZHH][H8'YZ[x'HZX[[۝H\XB$ ZZ[[][N]]HHXH\\HZ[\0[[[p\\H[[p\[[\ݚZ[Y[Z]ݘ]\]0[[]Y]\XH\XZZ]N]B[][H[Z[\Z[Z[H^^B'R\\[HZ[[\[HۈZ[HZ[Z[\K[0XXHۈZ[[B\ۛZX[YZx'K[][]ZHH[Y[Y\[]Z[[[݋̌ Mܙ\ B