proresto 2/2015 - Page 48

VÄHEMMÄN VETTÄ, PUHTAAMPIA PINTOJA TEKSTI: MATTI VÄLIMÄKI KUVA: 123RF.COM Ammattikeittiön ekologinen siivous säästää vettä, siivousaineita, aikaa, vaivaa ja kustannuksia. Menetelmän puolesta puhuvat myös puhtaustulokset. tämä tarkoittaa muun muassa koneellista pesua 90 asteessa. Jos AMMATTIKEITTIÖIDEN PUHTAANAPIDOSSA käytetään usein siivousvälineitä ei huolleta oikealla asenteella ja oikeiden ohjeiden mukaivesiliitännällä varustettua pesuharjaa, jolloin lattialle suihkutetaan reipsesti, myös ekologinen siivous menettää tehonsa. paasti vettä. Siivousaineisiinkin saatetaan suhtautua tyylillä, että mitä Vaan entäpä jos mikrokuituliinoja on niin paljon, että käytettyjen peseenemmän, niin sitä parempi. misen kanssa ei ole kiirettä? Opettaja Paula Juurakko Seinäjoen ammattikorkeakoulun elintarvike”Tuo ei ole hyvä ratkaisu, sillä silloin likaiset siivousliinat jäävät muhija maatalousyksiköstä kertoo, että ekologisessa siivouksessa veden käyttö maan siivouskeskukseen. Myös terveysviranon huomattavasti vähäisempää. Samaten siivousomaisten OIVA-raportoinnissa kiinnitetään huoaineita käytetään vähemmän ja ne ovat miedompia. miota siivousvälineisiin ja siivouskeskuksen Kolmas tunnuspiirre on, että ekologisessa siivoukkuntoon. Ne vaikuttavat osaltaan myös ravintosessa hyödynnetään mikrokuituisia siivousvälineitä. Ekologisessa lan saamaan, ulko-oven viereen tulevaan hymyMaallikon mieleen nousee tässä vaiheessa tiesiivouksessa veden naama-raporttiin.” tenkin epäilys, että ekologisen siivouksen lopputukäyttö on huomattavasti loksessa on sitten tingitty. ”Ei, päinvastoin. PintapuhYhdistelmäkone jynssää lattiat tautta on tutkittu erilaisin menetelmin ja lopputulos vähäisempää. Ekologisessa puhtaanapidossa lattiapinnat puhekologisessa siivouksessa on ollut puhtaampi kuin distetaan yhdistelmäkoneella, joka pesee ja perinteisellä metodilla”, Juurakko mainitsee. imee veden saman tien pois. ”Vesimäärä on todella paljon pienempi kuin perinteisissä siivousmenetelmissä. Mutta harPuhdasta kevyemmin ja nopeammin japesua voi käyttää sen ohella hankalammissa paikoissa.” Juurakko korostaa, että ekologisella siivouksella on paljon muitakin etuja Tärkeää on myös esimerkiksi siivousaineiden ohjeiden mukainen perinteiseen malliin verrattuna kuin laadukkaampi lopputulos. ”Ekologinen käyttö. ”Olennaista on ymmärtää, että siivousaineiden yliannostelulla ei siivous säästää aikaa ja kustannuksia. Se on huomattavasti nopeampaa synny puhtaampaa vaan likaisempaa jälkeä. Ylimääräinen siivousaine jää kuin perinteinen siivous. Erään tutkimuksen mukaan 150 neliön keittiössä pinnoille ja se muodostaa otollisia kasvualustoja mikrobeille.” säästettiin vuositasolla yli 300 työtuntia, kun siellä siirryttiin ekologiseen Mutta mikrokuituiset siivousvälineet, yhdistelmäkone sekä mikrokuisiivoukseen.” tuliinojen pesuun tarkoitettu pesukone tarkoittavat tietenkin kustannukHän huomauttaa, että ekologinen siivous on huomattavasti kevyemsia... ”Kyse on investoinnista, joka maksaa itsensä vuodessa tai parissa pää perinteisiin menetelmiin verrattuna. Tämän ansiosta rasitusperäiset takaisin.” sairauspoissaolot vähenevät. ”Tärkeää on myös muistaa, että kuivemmilla menetelmillä aiheutetaan Lisää tietoa ja korjausta asenteisiin vähemmän riskejä keittiön pinnoille ja rakenteille. Asian merkitys korostuu Valtaosassa Suomen keittiöissä veden kanssa läträtään kuitenkin vanentisestään, jos keittiön lattian kallistukset eivät ole oikein kunnossa.” haan malliin. Miksi perinteiset menetelmät ovat vielä niin laajasti käyLuonnollisesti myös ympäristö kiittää, kun ekologisessa siivouksessa tössä ja selät kipeytyvät? ”Ekologinen siivous on ravintola-alalla vielä varvoidaan käyttää vähemmän ja miedompia puhdistusaineita. ”Tämänkin sin uusi asia. Siitä ei tiedetä riittävästi ja kenties yleisissä asenteissakin kautta syntyy yleensä kustannussäästöjä.” olisi parantamisen varaa. Lisäksi, kun monessa paikassa kärsitään aikaja resurssipulasta, niin siivousmenetelmien kehittämiseen ja muutosten Mikrokuituvälineet vaativat päivittäistä pesua toteuttamiseen ei ole ehkä ollut riittävästi voimavaroja.” Ekologisen siivouksen keskeinen juju ovat mikrokuituvälineet. Ne ovat Paula Juurakko on kuitenkin vakuuttunut, että tulevaisuus on ekolopaljon tehokkaampia kuin vaikkapa puuvillaiset välineet. ”Mikrokuituliinalla gisen siivouksen. ”Ainakin meidän opiskelijamme ovat asiasta kiinnostusyntyy puhdasta jälkeä kunhan liinan kosteus on oikea. Kevyen lian siineita ja vakuuttuneita. He vievät oppia eteenpäin. Myös monet yksityiset vouksessa mikrokuitu toimii jopa ilman kostuttamista.” kouluttajat tarjoavat opastusta, miten ekologiseen siivouksen kanssa pääJuurakon mukaan olennaisen tärkeää on, että siivousvälineet huolsee alkuun”, hän vinkkaa. letaan asianmukaisesti aina päivän päätteeksi. Mikrokuituliinojen osalta ” 46 proresto 2/2015