proresto 2/2015 - Page 45

KUVA: VIRPI LEHTINEN voidaan jatkokouluttaa oppisopimuksella. Oppisopimustoimiston koulutustarkastaja tulee työpaikalle selvittämään koulutuksen käytännön toteutusta ja työpaikan edellytyksiä kouluttaa. ”Työpaikkaohjaaja vastaa opiskelijan ohjauksesta ja koulutuksesta työpaikalla. Asiat opitaan pääosin työn kautta, mutta opintoihin liittyy myös lyhyitä teoriakoulutusjaksoja esimerkiksi oppilaitoksen tiloissa.” ”Oppisopimukseen liittyy aina määräaikainen työsopimus, jonka mukaan opiskelija saa TES:n mukaisen palkan koulutusajalta”, Hakoniemi täsmentää. Yritys puolestaan saa koulutuskorvausta ja voi lisäksi hakea palkkatukea TE-toimistosta. ”Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona, jolloin ammattitaito osoitetaan käytännön työtilanteessa.” Usein koulutukseen hakeutuu kokeneita työntekijöitä, joilta puuttuu alan ammattitutkinto. ”Oppisopimuskoulutuksessa kaikkea ei tarvitse opetella uudestaan, jos on jo oppinut ammatin. Ammattitutkinnon myötä opiskelija voi ehkä saada vakituisen viran ja parempaa palkkaa. Se on hyvä tapa edetä uralla”, Hakoniemi korostaa. Alan vaihto onnistuu Helsingissä, Vantaalla ja Porvoossa toimivassa Edupolissa on vuosittain keskimäärin 100 majoitus- ja ravitsemusalojen oppisopimusopiskelijaa. ”Noin 30 prosenttia opiskelijoista on alle 30-vuotiaita. Aivan nuoria Edupolissa ei olekaan, koska kyseessä on aikuisoppilaitos”, asiakaspäällikkö Eija Lenkkeri Edupolin Herttoniemen toimipisteestä mainitsee. Lenkkerin mukaan alle 30-vuotiaiden osuus opiskelijamäärästä on pysynyt vuosien mittaan jokseenkin vakiona. ”Oppisopimuskoulutus soveltuu oikein hyvin esimerkiksi sellaisille opiskelijoille, jotka haluavat kokonaan vaihtaa alaa. Silloin voi olla töissä ja samalla kouluttautua uudelle alalle. Työpaikka vain pitää löytää ennen opintojen aloittamista”, Lenkkeri toteaa. Hänen mukaansa alan vaihtaminen oppisopimuksella tuntuu nykyisin olevan aika yleistäkin. ”Kun esimerkiksi pankkialalta sanottiin irti paljon väkeä, monet heistä ovat nyt kouluttautuneet uudestaan muun muassa SOTE- tai HoReCa-aloille. Se voi olla esimerkiksi perheellisille aikuisille hyvä idea, koska silloin ei jää tyhjän päälle.” Oppisopimuksia myös yrittäjille Lenkkeri muistuttaa, että oppisopimuspohjainen perustutkinto antaa valmiudet hakea jatko-opintoihin joko yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa. ”Yrittäjille taas sopii hyvin yrittäjän oppisopimuskoulutus. Silloin yrittäjälle nimitetään mentori, joka tukee häntä opinnoissa.” ”On muistettava, että koska tutkinto edellyttää aina jotakin osaamista, niin työssäoppimisen pitää liittyä juuri siihen.” Edupolissa on huomattu, että monet suuret yritykset tuntevat oppisopimuskoulutuksen ja sen antamat mahdollisuudet. ”Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tämä koulutus ei ole yhtä tunnettua. Se on kuitenkin yksi väylä rekrytoida uusia työntekijöitä”, Lenkkeri muistuttaa. ”Esimerkiksi Edupolikin on ollut mukana joissakin hankkeissa, joiden avulla Suomeen on haettu Venäjältä uusia siivousalan työntekijöitä oppisopimuskoulutukseen.” ”Joillakin työnantajilla voi ehkä olla ennakkoluuloja oppisopimuskoulutusta kohtaan, mutta tällainen koulutus on yritysten näkökulmasta hyvä tapa kehittää henkilöstön ammattitaitoa ja valmiuksia”, Lenkkeri tähdentää. Edupolin asiakaspäällikkö Eija Lenkkeri muistuttaa, että oppisopimuskoulutus on yksi väylä rekrytoida uusia työntekijöitä. 2/2015 proresto 43