proresto 2/2015 - Page 36

yhteistyö kokonaisuudessaan pitää sisällään. Juva korostaa, että sopimusmallin ansiosta yrityksessä tiedetään tarkalleen, mistä liha tulee ja miten se on tuotettu. Atrialla on käytössään monenlaista reaaliaikaista tietoa, joilla voidaan tarkkailla muun muassa tuotantoeläinten hyvinvointia. Mikäli jossakin asiassa, kuten eläinten hyvinvoinnissa, alkaa ilmetä ongelmia, tilanteeseen voidaan puuttua nopeasti. Vastuullisuuspäällikkö Eeva Juva korostaa, että myös ongelmatilanteissa tehdään maatilan kanssa tiivistä yhteistyötä eli ongelmatkin ratkotaan yhdessä. Vastuuohjelmassa korostuu myös viestinnän merkitys ja läpinäkyvyys. Ruuantuotantoketjun pitää olla läpinäkyvästi tarkasteltavissa, jotta asiakas ja kuluttaja voi olla varma, että turvallisuuteen ja eettisyyteen liittyvät asiat todella toteutuvat. Atria valmistaa kuluttajille tuotteita, joihin on merkitty, millä tilalla raaka-aine on tuotettu. Näistä Atrian Perhetiloista kuluttaja voi käydä lukemassa yrityksen verkkosivuilta. Entä ravintolan asiakas? Miten hän voi tietää, että ravintola käyttää vastuullisesti tuotettua lihaa? Atrian Food Service -asiakasmarkkinointipäällikkö Janne Tirkkonen tekee yhteistyötä muun muassa ravintoloiden ja henkilöstöravintoloiden kanssa. Yksinkertaisin tapa vakuuttaa ravintolassa ruokaileva asiakas lihan alkuperästä on yksinkertaisesti kertoa siitä hänelle. ”Ravintoloitsija kertoo asiakkaalleen, että liha on hankittu Atrialta. Silloin kuluttaja voi olla täysin varma, että liha on turvallista, terveellistä ja eettisesti tuotettua”, Tirkkonen toteaa. Tirkkonen pitää tärkeänä tiedon jakamista myös ravintoloiden suuntaan, kun he ottavat Atrian valmistamia tuotteita käyttöönsä. Heille on tarjolla tietoa eläinten tuotantotavoista yleisellä tasolla, mutta saatavilla on myös yksityiskohtaista tietoa, kuten tuleeko tuote lihakarja- vai maitotilalta. Ravintola tai julkishallinnon suurkeittiö voi kertoa ruokailijalle, että 34 proresto 2/2015 esimerkiksi ruuassa käytetty sianliha tulee Suomesta ja kuinka se on tuotettu. ”Tietoja voidaan antaa tuotetasolla, eli miltä paikkakunnalta tietty tuote on peräisin ja tarkalleen miltä tilalta”, Tirkkonen lisää. Kotimainen tapa kantaa vastuuta ympäristöstä Atria myy kuluttajille Suomessa vain suomalaista lihaa, ja kotimaisuus vaikuttaa vahvasti monen ihmisen päivittäisiin ostopäätöksiin. Samat kuluttajat käyvät myös ravintolassa syömässä ja kotimaisuuteen panostaminen on sielläkin hyvä myyntivaltti. Tämä tietää hyvää myös suomalaisille maatiloille, sillä kotimaisten raaka-aineiden suosio takaa Suomessa toimiville tuotantotiloille töitä tulevaisuudessakin. Kotimaiseen tuotantoon panostaminen on samalla kannanotto ympäristön puolesta – Suomessa tuotettu ruoka on lähiruokaa. Esimerkiksi naudanlihan tuotannon ympäristövaikutukset aiheuttavat huomattavan paljon puhetta julkisuudessa erityisesti ilmaston lämpenemisen kannalta. Eeva Juva muistuttaakin, että kaikella ruuantuotannolla ۈ[\0