proresto 2/2014 - Page 46

Tietoisuus ja ” kiinnostus ruokaa kohtaan lisääntyy jatkuvasti, joten asiakkaat haluavat parempaa kuin ennen. RUOKAPALVELUYRITYS LEIJONA CATERING OY:N toimitusjohtaja Ritva Paavonsalo pitää asiakkaiden kasvavia vaatimuksia luonnollisena asiana. ”Tietoisuus ja kiinnostus ruokaa kohtaan lisääntyy jatkuvasti, joten asiakkaat haluavat parempaa kuin ennen. Alalla joudutaan miettimään, miten asiakkaan odotuksiin vastataan niin, että hinta ja laatu kohtaavat oikeassa suhteessa.” Paavonsalo korostaa, että kaikki lähtee asiakkaan tarpeista: miten hänelle toteutetaan sellaiset ruokapalvelut, että se vastaa asiakkaan toiveita. Tällöin tarvitaan myös tehokkaita työskentelymenetelmiä. Valtion omistamassa Leijona Catering Oy:ssä on runsaasti kokemusta palveluiden tehokkaasta järjestämisestä, sillä se huolehtii muun muassa puolustusvoimien ruokapalvelun toteuttamisesta. Puolustusvoimien lisäksi yritys palvelee myös toisia yrityksiä ja esimerkiksi oppilaitoksia. Kustannukset kuriin Tehokkuutta hakiessa on tärkeää löytää kultainen keskitie. ”Asiakkaalle ei ole äärimmilleen viritetystä tehokkuudesta ja halvoista kustannuksista mitään hyötyä, jos palvelu ei vastaa asiakkaan haluamaa laatua”, toimitusjohtaja Ritva Paavonsalo toteaa. Mitä asiakkaat tänä päivänä ruokapalveluilta haluavat? Ruuan herkullisuus on etusijalla, mutta se ei tarkoita pelkästään ruuan makua. Moni asiakas arvioi jo ulkonäön perusteella, miltä ruoka maistuu, joten sen pitää myös näyttää ja tuoksua hyvältä. Näiden eri vaatimusten keskellä ruokapalveluiden on pidettävä samalla hinta ruoka-annosta kohden kurissa. Ritva Paavonsalon mukaan myös luomuruokaa arvostetaan suuresti, mutta toisaalta siitä ei mielellään makseta enempää kuin muusta ruuasta. Asiakkaiden vaatimusten täyttäminen on jatkuvaa tasapainottelua. 44 proresto 2/2014 Lisääntyneisiin haasteisiin voidaan vastata monella tavalla. Ammattitaitoinen henkilöstö seuraa aikaansa niin tarkasti, että he osaavat vastata asiakkaidensa tarpeisiin ennen kuin he itse edes tietävät pyytää uusia asioita. Asiakkaiden mielihalujen seuraaminen vaatii myös herkkyyttä havaita niitä. ”He eivät aina osaa ilmaista, mitä kaipaavat. Toiveet saattavat joskus olla hieman epämääräisiäkin. Mutta heitä pitää kuunnella, ja joskus pitää osata lukea rivien välistäkin. Ilahdutamme asiakkaitamme siten, että tarjoilemme heille uusia asioita, joita he eivät ole välttämättä osanneet vielä ääneen toivoa”, Ritva Paavonsalo kuvaa vuorovaikutuksellista suhdetta ruokapalvelun asiakkaaseen. Oikealla asenteella paremmaksi Henkilöstön osaamisen kehittäminen on tärkeä tapa kohdata nousevat laatu- ja tehokkuusvaatimukset. Ruokapalveluyritys voi kehittää sitä esimerkiksi tehtäväkierrolla ja vaihtamalla työntekijöidensä toimipaikkaa silloin tällöin, jolloin he oppivat uusia työskentelymenetelmiä käytännön tekemisen avulla. Osaamisen kehittämisen on oltava suunnitelmallista. Paavonsalon mielestä ruokapalveluyrityksen päämäärän on oltava selvillä ennen kuin henkilöstön osaamista voi kehittää. ”Minun mielestäni ensin pitää ymmärtää, mistä on kysymys ennen kuin voi oppia tekemään asioita toisella tavalla. Pitää tietää, minkälaista osaamista yrityksessä halutaan parantaa.” Osaamisensa kehittäminen vaatii työntekijältä oikeanlaista asennetta eli halua ja kiinnostusta oppia uusia asioita ja kehittyä työssään. Ruokapalveluyrityksessä tämä pitää huomioida jo uusia työntekijöitä rekrytoitaessa. Ritva Paavonsalon mielestä perusammatillisilla valmiuksilla ja hyvällä asenteella pääsee pitkälle kiristyvien laatu- ja tehokkuusvaatimusten kanssa kilpaillessa.