proresto 2/2014 - Page 37

PAKKAUSKONEET JA MATERIAALIT Meil p Meiltä pienet ja vähän ilt hän isomma sirkulaattorit ma at PEARL L, S kulaatt Sirkulaattor Sirkulaattorit u u u ulaa ul ul ul ul a Työn raskaan raatajaksi? Palvelualapäällikkö Eija Lenkkeri Edupolista on samaa mieltä toimialaa kohtaavista haasteista. Hänen mukaansa tulevien vuosien iso kysymys on se, mistä saadaan uudet osaajat alalle – kun sekä nuorta verta että konkareita tullaan tarvitsemaan. ”Työ on usein raskasta niin fyysisesti kuin henkisestikin, joten ihmisten jaksaminen ja jatkaminen alalla eivät suinkaan ole itsestäänselvyyksiä.” Lenkkerin mukaan haasteena on siis ihmisten saaminen alalle ja siellä pitäminen. Työvoimapulaan helpotusta Lenkkeri odottaa niin alanvaihtajilta kuin maahanmuuttajiltakin. ”Lisäksi työelämän ja koulujen yhteistyötä on tässä tilanteessa jatkuvasti kehitettävä”, hän uskoo. Lenkkerin mukaan HoReCa-ala menee eteenpäin pitkälti hyvien ja monipuolisten tutkintojen tukemana, mutta tälläkin kohtaa on aiheellista kysyä, kuinka hyvin tutkintosisällöt pysyvät mukana muutosten virrassa? ”Tarvitaan entistä tiukemmin räätälöityjä tutkintoja ja koulutuksia, jotta ajan hermolla pysytään”, hän arvioi. Ikähaitarin suhteen Edupolissa ollaan sikäli hyvässä tilanteessa, että opiskelijoissa on sekä nuoria että vanhoja. Opiskelijoiden keski-ikä on 36 vuotta. Julkisen puolen imagoa ” olisi syytä nostaa, jotta hakeutumaan myös sinne. Kukkaronnyörit tiukassa Rahan saaminen aikuiskoulutukseen ei sitten aina olekaan niin helppoa. Eija Lenkkeri muistuttaa, että koulujen valtionosuuksia on jatkuvasti leikattu ja sama savotta jatkuu vuoteen 2017 asti. Lisäksi oppisopimuskoulutuksen rahavirtoja – tai