proresto 2/2014 - Page 35

KUVA: VISIT FINLAND / JUHO KUVA olleet täysimääräisesti mukana peruskoulussa – sen sijaan ne ikäryhmät, jotka ovat suorittaneet opintonsa ennen nykymuotoista peruskoulua, eivät yllä huipputuloksiin vaan edustavat OECD-maiden keskitasoa.  Aikuiskoulutus tasa-arvoisemmaksi Tiedossa on sekin seikka, että uusimpien aikuiskoulutusta koskevien kansallisten ja kansainvälisten tutkimustulosten mukaan aikuisten kouluttautuminen kasautuu edelleen hyvin voimakkaasti maassamme. Asian korjaamiseksi tehdyistä yrityksistä huolimatta koulutus jakautuu – yhä edelleen – epätasaisesti. Aikuiskoulutukseen osallistuvat muita enemmän verrattain hyvässä sosioekonomisessa asemassa olevat ja hyvän koulutustaustan omaavat kaupunkilaiset naiset. Koulutuksellisen tasa-arvon näkökulmasta koulutuksen piiriin tulisi kuitenkin houkutella myös muita ryhmiä. Opetusministeriössä mietitäänkin, miten ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoitusta kehittämällä voidaan edesauttaa koulutukseen osallistumisen kannalta aliedustettujen ryhmien opintojen aloittamista.  Ministeriön aikuiskoulutuspolitiikan yksikön johtaja Kirsi Kangaspunta toteaa, että aikuiskoulutuksessa korostuu työelämän kehittämistehtävä. ”Kyse on yhä enemmän yksilöiden osaamisen kehittämisen ohella yritysten tuotanto- ja palveluketjujen kehittämisestä. Tehtävä korostuu nykyisessä rakennemuutostilanteessa”, Kangaspunta pohtii. Hänen mukaansa yrityksillä on keskeinen rooli aikuiskoulutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa – ja jatkossa koulutuksen ja työelämän yhteistyö tullee olemaan aiempaakin tiiviimpää. ”Kevään kuluessa jätetään hallituksen esitys ammatillisen koulutuksen 2/2014 proresto 33