proresto 2/2014 - Page 34

HoReCa-sektorilla on nyt nostetta. Toimiala on osoittautunut yllättävänkin ”lamaresistantiksi” ja nousukauden tuulten alkaessa puhaltaa voidaan odottaa jo huomattavaakin kasvua. Takana on kehitys, jonka myötä elintarviketeollisuus on noussut Euroopan suurimmaksi yksittäiseksi teollisuudenalaksi. Kärjistäen voidaan sanoa, että uusia tehtaita vanhalle mantereelle tulee harvakseen, mutta hotelleita ja ravintoloita syntyy jatkuvalla syötöllä. Elintason nousu – ja halu panostaa elämyksiin ja vapaa-aikaan – saavat kuluttajat käyttämään HoReCasektorin niitäkin palveluita, joita ennen pidettiin vain eliitin huvina. SUOMESSA OSANA tätä muutosta on suurten ikäluokkien poistuminen työmarkkinoilta. Paljon osaajia on suuntaamassa kohti ovea, mutta onko nuorta voimaa tulossa sisään vastaavalla volyymilla? HoReCa-alan vetovoima nuorison keskuudessa on hyvällä tolalla mm. vahvan ruokabuumin ansiosta – ja esimerkiksi alan vihreät teesit vetoavat parikymppisiin. Mutta kokonaan ei osaamisvajetta alan yrityksissä voi paikata nuorilla, vaan myös hiukan varttuneempaa väkeä – esimerkiksi alanvaihtajia – tarvitaan mukaan. Ei samasta puusta   Aikuiskoulutus ja aikuisten osaamisen kehittäminen ovat isoja asioita, joista puhuttaessa törmätään usein intressiristiriitoihin. Mihin toimialoihin 32 proresto 2/2014 pitäisi panostaa ja miten? Mitkä tutkimustulokset antavat parhaiten kuvaa siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan? Hiljattain julkaistussa kansainvälisessä aikuistutkimuksessa PIAACissa arvioitiin 16–65-vuotiaan väestön lukutaitoa, numerotaitoa ja tietotekniikkaa soveltavaa ongelmanratkaisutaitoa 24 maassa. Suomalaiset osoittautuivat kansainvälisessä vertailussa perustaidoiltaan erinomaisiksi. Mutta, mutta: hyvistä tuloksista huolimatta meillä on iso joukko 16–65-vuotiaita, joiden perustaidot ovat heikot. Lisäksi ikäryhmien väliset erot ovat isot. Tutkimus paljastaa että 20–40-vuotiaat ovat vertailun huippua, kun taas vanhemmat ikäluokat ovat tutkimukseen osallistuneiden maiden keskimääräisellä tasolla. Parhaat tulokset saavuttavat ne ryhmät, jotka ovat