proresto 2/2012 - Page 57

kauppahallia ja kaupungintaloa, ja melkein kuulla kuinka Veljmies viseinämaalauksineen, lämpimän tumman sävyisine puolipaneelei- lauloi ja kuinka kalakukon kiekaus aamussa soi. neen, rustiikkisine seinäpintoineen sekä taivaskattoineen. Hotel Atlaksen uusi tuleminen koettiin toukokuussa 2012, kun ”Espanjateema oli mukana alusta asti”, kertoo Koivisto. “Halu- hotelli avasi jälleen ovensa laajamittaisen remontin jälkeen. Vanhan simme tehdä ravintolatilasta vanhanaikaisen ja modernin miljöön roosan värisen funkisrakennuksen lisäksi korjataan koko Carlsonin yhdistelmän – turvallisia elementtejä, mutta nykypäivään tuotuna.” tavaratalo uudempine osineen ja toteutetaan hotellille uudissisäänkäynti paitsi tavarataloon myös Ajurinkadun puolelle. Samassa rytäkässä koko Kuopion kuuluisa tori uusiutuu, ympä- Alakerran ravintolan avokeittiö toimii viimeistelykeittiönä, jonne esivalmistellut kastikkeet ja vaikkapa uuniruuat tuodaan talon kolmannessa kerroksessa sijaitsevasta suuresta keittiöstä. Ravintolatila röivät kadut muutetaan kävelykaduiksi ja suuri pysäköintihalli raken- jatkuu suoraan hotellin vastaanottotilana, joten kapea pitkänomai- netaan torin alle, suoralla kulkuyhteydellä Hotel Atlaksen pohjaker- nen tila on sekä esteettinen että toiminnallinen haaste. rokseen. “Haastavinta Hotel Atlaksen kohdalla olikin moniosainen ko- Atlaksen alkuvuosista asti rakennuksen kahdessa ensimmäisessä kerroksessa sijainnut Carlsonin tavaratalo odottaa heti vastaanotto- konaisprojekti, jossa yhdistyi vanhan historiallisen talon remont- tiskiä vastapäätä sijaitsevan oven takana, ja avautuu toisen kerrok- ti, uudisrakennus ja vielä tavaratalon tilojen laajennus ja remontti”, sen tasolla suureksi lasikattoiseksi atriumiksi, jolle sisäpihan puoleis- kertoo Hotel Atlaksen sisustuksesta vastaava Erkki Koivisto turkulai- ten hotellihuoneiden ikkunat antavat. Hotellinjohtaja Kristiina Har- sesta S-Idea Oy:stä. tikainen naureskeleekin, “että yläkerroksissa sijaitsevien hotellihuo- “Vanhalla puolella lähes kaikki hotellihuoneet ovat erikokoisia ja eri mallisia, ja esimerkiksi alakerran ravintolatila on haastavan neiden ikkunoista voi hyvin tähystellä puolison shoppailua tavaratalossa.” putkimainen. Hotellin aulatila on myös kovin pieni ja siinä yhdistyy monta toimintoa. Antoisinta on ollut kuitenkin nähdä suunnitelmien Antakaa hissimme kuljettaa teidät funkisaiheiseen toteutuvan pala palalta ja noiden palasten pikkuhiljaa nivoutuvan ympäristöön melkeinpä silmänräpäyksessä hienosti yhteen”, kiittelee Koivisto. Rakennuksen kolmannesta kerroksesta alkavat varsinaisen Hotel Atlaksen asuinkerrokset, jotka on sisustettu värikylläisesti ja muotokie- Kehotamme teitä ystävällisesti kääntymään eteisvahtimestarimme puoleen lensä puolesta alkuperäistä aikakautta kunnioittaen. Atlas-sanan etymologia näkyy paitsi valaistuina kartastoprinttei- Kerrassaan miellyttävästä palvelusta kuuluksi tulleen Hotel Atlaksen nä alakerrassa, myös maapallon pyöreinä muotoina huoneiden ta- uusi vastaanotto sijoittuu sisääntulokerrokseen, likimain vanhan ja pettikuvioissa, ovenrivoissa ja myös hotellin tyylikkään vanhanaikai- uuden puolen taitekohtaan. Haapaniemenkadun funkisovesta kul- sessa logossa. jetaan läpi vanhan sisääntuloaulan, jossa vanhat valokuvat ja kau- Toisaalta taas Atlas merkitsi Kreikan mytologiassa taivaankan- niiksi yksityiskohdaksi jätetty veräjähissin runko kaiuttavat muistoja nen kannattajaa, minkä symboliikan voi löytää vaikkapa ravinto- varhemmilta vuosikymmeniltä. lan taivaskaton lisäksi huippuluokan palvelusta ja avarista näkymis- Ajurinkadun sisäänkäynnistä tullaan rakennuksen uudisosaan, jonka etualalla avautuu 110-paikkainen ravintola Dos Amigos kesäterasseineen. Erityisesti ravintolasisustuksiin erikoistuneen S-Idean Koivisto on loihtinut alakertaan espanjalaista tunnelmaa häränsar- tä, jotka ylimmän kerroksen huoneista avautuvat aina Kallavedelle saakka. Kolmanteen kerrokseen sijoittuvat hotellin nykyaikaisen pääkeittiön lisäksi pienet, mutta monikäyttöiset kokoustilat sekä suuri Atlas- 2/2012 proresto 55