proresto 2/2012 - Page 43

WWW.NOKIANPANIMO.FI ”Pienpanimoiden oluilla on oma suosikkiyleisönsä, mutta olem- Osaamista tarvitaan me valinneet oluttapahtumien paikkakunniksi sellaisia, missä liik- Pienpanimoliitto rekisteröitiin vuonna 2008, mutta se ehti jo sitä en- kuu paljon väkeä. Haluamme esitellä tuotteita uusillekin kuluttaja- nen toimia alan epämuodollisena edunvalvontajärjestönä runsaat vii- ryhmille ja asiakkaille.” sitoista vuotta. Helsingin Rautatientorille on tulossa esittäytymään näillä näky- ”Tämän hetken suurin haaste liitolla on saada eduskunnalta sellai- min 16 eri pienpanimoa. Tapahtuma on avoinna kolmena päivä- nen päätös, että pääsisimme myymään yli 4,7-prosenttista olutta ku- nä kello 12–24. luttajille suoraan panimoista. Saahan tilaviinejäkin myydä viinitiloil- ”Tämä on osoittautunut onnistuneeksi toimintamalliksi. Tässä ovat vain pienet panimot mukana – suuria ei huolita”, korostaa Kääriäinen. ”Torille pystytetään kohtuullisen iso olutteltta, ja toisella puolel- ta”, Kääriäinen muistuttaa. Hänen mukaansa pienpanimotoiminta voi nykyään olla parhaimmillaan taloudellisesti kannattavaa, mutta osa panimoista tekee tappiotakin. Tosin kaikille raha ei edes ole ensisijainen tavoite. Monet la on myös ruokatarjoilua. Koko Rautatientori aidataan. Torialueel- aloittavat harrastuspohjalta. ”Eihän tämä ala mikään kultakaivos ole: le tulee kaikkiaan 1 200 asiakaspaikkaa.” se vaatii paljon työtä ja osaamista. Pääomaakin tarvitaan paljon Paikalla käy Kääriäisen mukaan yli 10 000 ihmistä joka vuosi. enemmän kuin ravintolan perustamiseen.” Oluen valmistuslaitteet voivat olla kalliita. Toritapahtuman musiikkiohjelma painottuu ilta-aikaan. ”Esimerkiksi torstain 26.7. iltaesiintyjiä ovat Ile Kallio ja Kaija ”Keski-Euroopassa on pitkää kokemusta tämän alan laitevalmistuksesta, mutta ulkomaisella tekniikalla on sitten hintaakin. Osa Lammin Kärkinen. Perjantaina lavalle tulee Pave Maijanen ja lauantaina Sahdin laitteista on meijerikalusteita, jotka on muutettu uuteen käyttö- Virve Rosti ja Menneisyyden vangit -orkesteri”, Kääriäinen sanoo. tarkoitukseen soveltuviksi”, Kääriäinen mainitsee. ”Avajaispäivänä saksalainen orkesteri on tulossa soittamaan jo päivällä, ja lauantaina pidetään tietokilpailuja. Panimoiden Koulutustakin on ehkä hankittava ulkomailta. ”Suomessa muutamat oppilaitokset antavat kevyttä oluenvalmistus- esittelyjä on kaikkina päivinä. Muutakin ohjelmaa voi vielä tulla tietoa, mutta ne eivät tarjoa panimomestaritasoista koulutusta. Lähim- mukaan.” mät opinahjot sitä varten ovat Kööpenhaminassa, Saksassa ja Eng- Alkusyksyllä Helsinkiin on tulossa toinenkin pienpanimoiden oluttapahtuma, Syystober. lannissa. Pienpanimoissa Suomessa toimii joitakin pitkän koulutuksen läpikäyneitä, tutkinnon suorittaneita panimomestareita.” 2/2012 proresto 41