proresto 2/2012 - Page 29

KUVA: HELSINGIN KAUPUNKI / VLADIMIR POHTOKARI Kouluruokailu kiinteä osa koulunkäyntiä Kouluruokailua pidetään tärkeänä osana koulun opetus- ja kasvatustehtävää. Aterian tarjoaminen keskellä päivää nähdään myös ope- Laadukas ateria alkaa puhtaalta pöydältä. Kirkkaat lasit ja tasaisesti hohtavat aterimet ovat ravintolan käyntikortti. KiiltoClean tarjoaa korkeatasoiset kotimaiset puhdistustuotteet kaikkiin keittiön kohteisiin: koneelliseen astianpesuun aina esipesusta liotukseen ja loppuhuuhteluun, pintojen ja uunien puhdistukseen – henkilöhygieniaa unohtamatta. tusta helpottavana asiana: kun oppilaat ovat syöneet terveellisen aterian, he jaksavat paremmin seurata iltapäivän opetusta, oppimistulokset paranevat ja häiriökäyttäytyminen vähenee. Tärkeänä pidetään myös sitä, että ainakin pienimmät oppilaat Kaikki tutut Farmoksen ratkaisut ammattikeittiöiden hygieniaan saat nyt KiiltoCleanilta. syövät yhdessä opettajansa kanssa ja saavat näin terveellisen mallin ruokailuunsa samalla kun oppivat hyviä pöytätapoja. Suomessa on myös vahva konsensus – ainakin periaatteiden tasolla – siitä, että kouluruokaan satsaaminen kannattaa: lapsuudessa ja nuoruudessa opitut hyvät syömistottumukset ennaltaehkäisevät monia terveysongelmia ja vähentävät näin kunnan terveysmenoja tulevaisuudessa. 2/2012 proresto 27