proresto 2/2012 - Page 28

lukunnan vuonna 2005 antaman Suomalaiset ravitsemussuositukset – ravinto ja liikunta tasapainoon -ohjeistuksen mukaisesti. Erityisen tärkeänä pidetään sitä, et- Suomessa on myös vahva konsensus – ainakin periaatteiden tasolla – siitä, että kouluruokaan satsaaminen kannattaa. jolla olisi hyvä olla kaksi pääruokavaihtoehtoa. Tämä suositus taitaa tosin harvoin toteutua suomalaisissa kouluissa, mutta niille, jotka tarvitse- tä kouluruoassa energiaravintoaineiden vat erillisen pääruoan terveydellisis- osuudet ja rasvan laatu ovat suositusten tä syistä, on tarjolla oma vaihtoehtonsa. mukaiset. Samoin yleensä tarjotaan kasvisvaihtoehto sitä haluaville. SuoKolmannes energiasta kouluruoasta situs toteaa myös, että sopiva lounasaika on klo 11–12 välillä, Kouluaterian tulisi kattaa noin kolmannes oppilaan päivittäises- mutta monissa kouluissa joudutaan tilanpuutteen vuoksi porrasta- tä energiantarpeesta ja sen tulisi olla täysipainoista, maukasta ja maan ruokailua, joten tämäkään reunaehto ei välttämättä toteudu syömään houkuttelevaa ruokaa. Täysipainoinen ateria sisältää aina. Aikaa rauhalliseen ruokailuun olisi varattava vähintään 30 lämpimän ruoan, kasvislisäkkeen, juoman, leivän ja levitteen. Tar- minuuttia. 26 proresto 2/2012