proresto 2/2012 - Page 20

Ennen oli kaikki paremmin? Poutanen näkee luonnollisuusvaatimuk- ”Monet lisäaineet, joilla on pahaenteinen E-koodi, ovat itse set yhtenä osoituksena ihmisten kaipuusta asiassa luonnossa esiintyviä ”vanhaan hyvään aikaan”, jolloin ruoan- ta tuoda ruoka kaukaa? Onko luonnollista hyödyntää kemiaa, fysiikkaa ja bioteknolo- aineita.” giaa elintarvikkeiden valmistuksessa? Samassa seminaarissa myös professo- tuotanto oli ihmisen omissa käsissä, eikä ri Marina Heinonen Helsingin yliopiston puhuttu tehotuotannosta tai geeniteknolo- Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitokselta giasta. Mutta kuinka realistisia tällaiset kä- muistutti, että monet lisäaineet, joilla on pa- sitykset ovat nykyaikana, jolloin Suomessakin alkutuottajien määrä haenteinen E-koodi, ovat itse asiassa luonnossa esiintyviä aineita, tunne- vähenee ja tilat ovat kasvaneet suuriksi tuotantolaitoksiksi? tuimpina esimerkkeinä sitruunahappo ja puolukassa esiintyvä pektiini. Poutasen mielestä luonnollisuus on suhteellinen käsite, joka muuttuu ajan ja paikan mukaan. Hän vaatii keskustelua ruoan luonnolli- Luomu ei ole vaaraton suuden määritelmästä nykyaikana ja esittää kysymyksiä luonnollisuus- Kaikki luonnollisesti kasveissa esiintyvät aineet eivät myöskään ole ih- vaatimusten esittäjille. Onko luonnollista syödä enemmän kuin kulut- misille turvallisia: esimerkiksi monet kasvit ovat puolustuksekseen ke- taa? Onko luonnollista syödä tiivistettyä energiaa? Onko luonnollis- hittäneet myrkkyjä, jotka aiheuttavat ihmiselle oireita. Ihmiset ovat op- 18 proresto 2/2012