proresto 2/2011 - Page 35

mankinkun kanssa maan tietoa, kukaties hän oli eläköitynyt legioonalainen tai pai- tunnetuimman tuotteen kallinen tilallinen. Jätetään roomalaiset kuitenkin omaan ar- paikasta ja tuntematto- voonsa ja pikakelataan pari tuhatta vuotta eteenpäin. Hypä- mammat viinintuotanto- tään aikakauteen, jona Candialle saa suomalaisen isännän. alueet pyrkivät kilvan ko- Tarina alkaa Keski-Suomesta, jossa veneenrakentajan pioimaan maakunnan poika Jarkko Peränen päätyy lukion jälkeen yliopistoon, jos- menestyksen reseptiä. sa hurahtaa viineihin. Viininlipittely tuo vastapainoa teoria- Se on helpommin sanottu kirjojen ahmimiselle, vaikka nekin maistuvat. Peränen viihtyy kuin tehty. Tampereen yliopistossa, jossa opiskelee yhteiskuntatieteitä. Candiallen tilan his- Hän viihtyy siellä itse asiassa niin hyvin, että päätyy työsken- toria ulottuu antiikin Roo- telemään yliopistolle. Intohimo viiniin kulkee kuitenkin muka- man aikoihin asti, mikäli na sivussa, mutta ammatiksi sitä ei osaa kuvitella. Kun eräs aikalaisten jälkeensä jät- yliopistokaveri houkuttelee hänet sadonkorjuutöihin Italiaan, tämiin tiedonmuruihin on Peräsen on helppo suostua. Sille tiellä hän myös jää, omak- uskominen. Noihin aikoi- si yllätyksekseen. hin rakennukset sijaitsi- Italiassa Peränen huomaa hurahtaneensa ensin italialai- vat eri paikoissa kuin ny- seen viiniin ja sitten saksalaiseen naiseen, joka on hurahta- kyään. Omistajasta ei ole nut italialaiseen viiniin. Josephin Cramerista tuli Jarkko Pe- 2/2011 proresto 33