proresto 2/2011 - Page 26

REILUMPI KUPPI ERILAISET REILUN kahvin sertifikaatit ovat keino valvoa sikosta, El Salvadorista, Nicaraguasta, Boliviasta, Ecuadoris- kahvintuotannon ympäristölaatua ja kohentaa kahvinviljeli- ta, Costa Ricasta, Ruandasta, Kongon demokraattisesta tasa- jöiden asemaa. Suomessa tunnetaan parhaiten Reilun kau- vallasta, Ugandasta, Papua-Uudesta-Guineasta ja Brasiliasta. pan merkki. Vuonna 2010 Reilun kaupan kahvia myytiin Suomessa noin Reilun kaupan merkkijärjestelmä on luotu parantamaan kehitysmaiden viljelijöiden ja suurtilojen työntekijöiden ase- 547 000 kiloa. Muita kahvin sertifiointijärjestelmiä ovat esim. Utz Kapeh ja maa. Reilun kaupan periaatteet linjaavat, että kehitysmaiden Rainforest Alliance. Suomessa on myynnissä Utz Kapeh -merkit- viljelijät ja suurtilojen työntekijät saavat työstään oikeuden- tyä kahvia. mukaisen korvauksen ja osa Reilun kaupan lisätuloista käy- Reilun kaupan kahvin suosion kasvu on saanut myös suu- tetään yhteisöä hyödyttäviin hankkeisiin. Lisäksi lapsityövoi- ret kahviyhtiöt kiinnostumaan kahvin eettisestä sertifioinnista. man hyväksikäyttö on kielletty ja kaikkien tuotteiden alkupe- Suuret kahvin tuottajat ja jalostajat ovat kehittäneet valtavir- rän tulee olla tiedossa. ran kahvikaupalle oman eettisen toimintamallin, Common Co- Reilun kaupan kahvia on myyty Suomessa vuodesta de for the Coffee Community (4 C -yhdistys). Kriteeristö mukai- 1999 ja kahvia tulee maahan ainakin Hondurasista, Guate- lee reilun kaupan merkkien vaatimuksia, mutta mukaan pääsy malasta, Perusta, Tansaniasta, Kolumbiasta, Etiopiasta, Mek- ei edellytä kaikkien vaatimusten täyttämistä. 24 proresto 2/2011