proresto 2/2011 - Page 65

KIILTOCLEAN – ENTISTÄ VAHVEMPI KOTIMAINEN KiiltoCleanista tuli Farmoksen ostamisen myötä Suomen johtava puhtausalan toimija. Siitä iloitsevat asiakkaatkin: on tärkeää, että monikansallisille kilpailijoille löytyy vahva kotimainen vaihtoehto. KiiltoClean on osa Kiilto Family -konsernia, joka työllistää yli 800 työntekijää. KiiltoCleanin palveluksessa on 310 henkilöä, joista noin 200 työskentelee Suomessa. Yhdistymisen myötä yrityksen kotipaikka siirtyi Turkuun, jossa sijaitsevat tuotekehitys ja pääosa tuotannosta. Tuotantoa on lisäksi Hankasalmella ja Venäjällä Pietarissa. Joutsenmerkin pioneeri markkinoilla vaatii myös kasvamista maan rajojen ulkopuolella. KiiltoCleanille tärkeitä tunnuk- Baltiassa KiiltoClean on puhtausalalla markkinajohtaja ja on toi- sia ovat niin tuotteiden ympäris- minut Venäjällä menestyksekkäästi toistakymmentä vuotta. Kiil- töystävällisyydestä kertova Joutsenmerkki kuin kotimaisuudesta viesti- toClean on toimialallaan ainoa länsimainen yritys, jolla on oma valmistusyksikkö Venäjällä. vä Avainlippu-tunnuskin. Farmos toi aikoinaan markkinoille ensimmäiset EU:ssa vain vahva pärjää ammattikäyttöön tarkoitetut Joutsen- KiiltoCleanin kansainvälistyminen ei ole uhka suomalaiselle työl- merkityt tuotteet. Kiilto-puhdistus- ja le. Päinvastoin, kasvu maailmalla tuo työtä myös Suomeen. Puh- hoitoaineista jo yli 40 % on ympä- tausalan osaaminen Suomessa on maailman huipputasoa, tuskin ristömerkittyjä tuotteita. kovinkaan monessa muussa maassa voi puhtautta opiskella yliopistotasollakin. Tulevaisuuden suuria haasteita ovat raaka-aine- Kasvukin on vastuullisuutta kustannukset. EU-lainsäädäntö tuo teknokemian alalle uusia haas- Vastuu korostuu KiiltoCleanin toi- teita ja ne ovat pienille yrityksille melko raskaita. On tärkeää, et- minnassa kautta linjan. Yritykselle on tä Suomessa on KiiltoCleanin kaltainen vahva toimija, joka pys- myönnetty ISO 9001 -laatusertifikaatti, ISO 14001 -ympäristö- tyy viemään eteenpäin suomalaista tuotekehitys- ja valmistusosaa- sertifikaatti sekä Euroopan pesu- ja puhdistusaineteollisuuden jär- mista. ”On pidettävä Suomen lippua ylhäällä niin täällä kotimaas- jestön A.I.S.E.:n Charter for Sustainable Cleaning – Kestävä Ke- sa kuin lähialueillakin”, korostaa KiiltoCleanin toimitusjohtaja Ju- hitys -ohjelman sertifikaatti. Pysyminen vahvana toimijana koti- ha Saarinen. OPASTEELLA ON VÄLIÄ ERIKOISRAKENTEISET TELINEET, ständit, esitetaskut, vitriinikaapit, hinnasto- ja ilmoitustaulut, promomateriaalit, valomainokset, yrityslogot ym. opastetuotteet valmistuvat Versaali Oy:ssa ammattitaitoisesti asiakkaan toiveita kunnioittaen. Versaali Oy on opastamisen kokenut konkari, jonka ominta tuotanto-osaamista ovat yksilölliset tilaustuotteet. Oma suunnittelu ja mallinnus toimivat apuna luonnosvaiheessa sekä lopullisessa tuotteistuksessa. Erilaisia materiaaleja sekä tuotantotapoja yhdistämällä voidaan valmistaa näyttäviä opastekokonaisuuksia, jotka kestävät katsetta ja korostavat paikan ilmettä mm. ravintoloissa, hotelleissa, laivoissa yms. julkisissa tiloissa. Lisätietoja: myynti@versaali.fi, www.versaali.fi 2/2011 proresto 63