proresto 1/2019 - Page 52

UUTISPUUROA Palstalla ilmoittajamme ja yhteistyökumppanimme kertovat tuotteistaan ja toiminnastaan. PRO VASTUULLISUUS -VOITTAJA: VASTUULLISUUS ON KILPAILUVALTTI Horeca-alan arvostetuimmat tunnustuspalkinnot jaettiin Finlandia-talolla tammikuun lopussa. Ajankohtaisen PRO Vastuullisuus -sarjan voittajaksi ja vastuullisimmaksi Horeca-alan toimijaksi valittiin tänä vuonna Tampere- talon keittiöpäällikkö Juhana Paturi. PRO-palkintoja jaettiin kaikkiaan 15 eri sarjassa. Vastuullisuus oli yksi merkittävä arviointikriteeri kaikissa 15 palkintosarjassa voittajia valittaessa. VASTUULLISUUS ON nyt ja tulevaisuudessa tärkeä osa Horeca-alan kehitystä ja pakottaa alan reagoimaan voimak- kaasti kuluttajien kasvavaan kysyntään vastuullisista tuotteista ja palveluista. Tuomariston mukaan vastuullisuus ja kestävä kehitys tulee ymmärtää Horeca-alalla laaja-alaisesti ja myös tätä osaamista tulee alalla kehittää. Yksikään Horeca-alan toimija ei voi ohittaa vastuullisuutta omassa toiminnassaan. Vastuullisuus ja kestävä kehitys näky- vät päivittäin sekä kansallisessa että kansainvälisessä uutisoin- nissa ja nyt myös Michelin-tähtiä jaettaessa. Tulevaisuuden voittajia Horeca-alan toimijat, jotka pystyvät jo nyt vastaamaan kasva- vaan tiedostavan kuluttajaryhmän kysyntään ja vaatimuksiin, ovat PRO-tuomariston mukaan ehdottomasti tulevaisuuden voit- tajia. Todelliset vastuullisuuden edelläkävijät ovat sitoutuneita, haluavat kehittää toimintaansa ja vaikuttaa koko alan kehitty- miseen intohimoisesti. Näille edelläkävijöille ei riitä, että kier- PRO Vastuullisuus -sarjan voittajaksi ja vastuullisimmaksi Horeca-alan toi- mijaksi valittiin tänä vuonna Tampere-talon keittiöpäällikkö Juhana Paturi. Juhana Paturin osalta voidaan puhua jopa elämäntyöpal- rätetään roskat oikein tai vähennetään hävikkiä, vaan vastuul- kinnosta pitkäjänteisen ja intohimoisen ympäristötyön puolesta. lisuus näkyy vahvasti kaikessa yrityksen sosiaalisessa, talou- Tampere-talossa on yli 20 vuoden ajan systemaattisesti kehitetty dellisessa ja ekologisessa toiminnassa. toimintaa ympäristön ja vastuullisuuden näkökulmasta. ”Meillä Tampere-talossa vastuullisuus ei ole pelkästään Vuonna 2014 Tampere-talolle myönnettiin pohjoismaiden sana, vaan se on tärkeä osa kaikkea meidän toimintaa ja ensimmäinen kongressitalojen Joutsenmerkki. Paturin kädenjälki tekemistä. Koko Tampere-talon henkilökunta on sitoutunut toi- tässä kehityksessä on poikkeuksellisen vahva. mimaan vastuullisten toimintojen mukaisesti ja kehittämään PRO Vastuullisuus -sarjan finalisti, Antell Ravintola If sai niitä. Ilman sitoutunutta työyhteisöä tämä ei onnistuisi. Meille viime vuonna Suomessa ensimmäisenä henkilöstöravintolana ympäristövastuullisuus on kilpailuvaltti. Kansainväliset kongres- pohjoismaisen Joutsenmerkin. Sarjan kolmannen finalistin, sivieraat valitsevat meidät vastuullisuusohjelmamme takia”, Clarion Hotels Finlandin vastuullisuustoimintaa ohjaa toteaa PRO Vastuullisuus -palkinnon vastaanottanut keittiöpääl- ”We care” -ohjelma, jonka mukaisesti hotellin toiminnassa likkö Juhana Paturi Tampere-talosta. huomioidaan myös sosiaalinen vastuullisuus. PRO Vastuullisuus -sarja oli mukana palkintogaalassa neljännen kerran. Sarjan sponsoreina toimivat Savon koulutus- kuntayhtymä/Luomua ravintola ja Midsona/Suomi. Sponsorit ovat olleet luomassa PRO Vastuullisuus -sarjaa ja lisäksi vaikuttaneet siihen, että kaikissa sarjoissa huomioidaan yrityksen vastuullisuustoiminta voittajaa valittaessa. n Kaikki PRO voittajat osoitteessa: www.propalkinnot.fi Lisätietoja: anu.arolaakso@sakky.fi Vastuullisuus-sarjan finalistit yhteiskuvassa: vasemmalla ja takana Antell Ravintola IF:n henkilöstöä, keskellä Juhana Paturi ja oikeassa reunassa Clarion Hotels Finlandin Päivi Roiko. 52 proresto 1/2019 Tutustu Luomua ravintola -hakupalveluun www.luomuravintola.fi Olemme mukana Fastfood&Café&Ravintola-messuilla osastolla 3d61.