proresto 1/2019 - Page 44

Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL –  edustaa reilua 350 henkilöstöpalvelualan yritystä –  liiton jäsenyritykset tuottavat monipuolisia henkilöstöpalveluita, mm. HR-, rekrytointi- ja vuokrauspalveluita, työllisyys- ja muutosturvapalveluita, valmennus- ja koulutuspalveluita –  Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsen –  täyttää 30 vuotta vuonna 2019 –  toimitusjohtaja Merru Tuliara Vuokratyön neljä ”heimoa” –  nykytilanteeseen tyytyväiset työntekijät (44 %) –  valinnanvapautta arvostavat pätkätyöläiset (24 %) –  asiakasyrityksen palvelukseen haluavat (17 %) –  läpikulkumatkalla olevat (15 %) Lähde: HPL:n Vuokratyöntekijätutkimus 2018 nitelmat ja prosessit, joiden avulla henkilöstön lisäresursseja haalitaan ja hyödynnetään. ”Näille yrityksille henkilöstöpalve- luyritys on strateginen henkilöstökumppani”, kuvailee ­Tuliara. ”Yhteistyön myötä palveluvalikoima on jatkuvasti kehittynyt ja monipuolistunut. Vuokratyövoima on monella tapaa suoma- laisen työelämän muutoksen ytimessä”, hän linjaa. Työvoima kansainvälistyy Samalla kun yhä useampi toimiala kärsii kroonisesta tai ajoit- taisesta työvoimapulasta, vuokratyö näyttäytyy apuun rientä- vänä ritarina kovalla frekvenssillä. Kaikkien ritarien ei silti tar- vitsisi puhua täydellistä suomea. Tuliaran mukaan työperäisen maahanmuuton edistäminen on elintärkeää ja helpottuisi kum- masti, jos yritykset luopuisivat sangen jyrkästä suomenkielen- taidon vaatimuksestaan. ”Kielivaatimuksia voisi höllätä monessa paikassa”, hän uskoo. ”Esimerkiksi Lapin matkailussa voisi hyödyntää laajem- min kansainvälisiä osaajia, joilla on kokemuksia monesta eri maasta.” n Henkilöstöpalveluyritysten liitto (HPL) on toteuttanut vuokratyön- tekijätutkimuksia vuosina 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016 ja 2018. Tutkimuksissa on selvitetty vuokratyön- tekijöiden mielipiteitä työn sisällöstä ja motivaatiosta, työstä asiakasyrityksissä, mielipiteitä henkilöstöpalveluyrityksestä työnantajana ja vuokratyön mielekkyydestä. Vuoden 2018 tutkimukseen vastasi ennätykselliset 7 165 vuokratyöntekijää 26 alan eri yrityksestä. Tutkimus toteutettiin huhtikuussa 2018. 44 proresto 1/2019 ” Vuokratyön tulevaisuus vaikuttaa varsin hyvältä.