proresto 1/2019 - Page 42

haki paikkaansa kentällä. Tämä muuttui vuonna 2001, kun työsopimuslakiin tuli merkittävä muutos, jonka myötä myös vuokratyöhön alettiin soveltaa työehtosopimuksia. ”Se oli sellainen asia, jonka ansiosta ammattiyhdistysliik- keellekin oli helpompi hyväksyä vuokratyö ja 2000-luvulla ala onkin kasvanut vahvasti”, kuvailee Tuliara. HPL:kään ei ole enää mikään untuvikko, vaan järjestö täytti 30 vuotta tammi- kuussa. ” Osa vuokratyön diversiteettiä on se, että työrupeaman kestot vaihtelevat hyvinkin paljon. Tuliara huomauttaa, että vuokratyövoima on määrätietoi- sesti levinnyt yhä uusille toimialoille. Alkuaikoina haalittiin tila- päisapua ravintolaan tai konttorille, tai sitten teollisuuteen tar- vittiin lisää tekeviä käsiä. ”Nyt voi sanoa, että mukana ovat tekee vuokratyötä, ei kysymys voi olla mistään marginaalipuu- jo kaikki toimialat – ja kaikki tehtävät.” Tällä Tuliara tarkoittaa hastelusta. sitä, että vuokratyö ei enää ole leimallisesti matalapalkkaduu- ”Henkilötyövuosiksi muutettuna alan työllistävä vaikutus on nia, vaan myös asiantuntijoita, esimiehiä ja johtajia haetaan reilu 40 000 työntekijää”, täsmentää Tuliara. Ja vaikka nuoret vuokratyöpalvelun kautta. dominoivat, vuokratyö sopii myös harmaan pantterin kalente- ”Jotkut vuokratyöyritykset ovatkin erikoistuneet juuri tälle puolelle ja etsivät asiakkailleen esimerkiksi oikeustieteen tai luovien alojen ammattilaisia.” riin. Poiminta tutkimuksesta: erityisesti yli 63-vuotiaat pitävät vuokratyötä mielekkäänä tapana tehdä töitä. Osa vuokratyön diversiteettiä on se, että työrupeaman kes- tot vaihtelevat hyvinkin paljon. Toimistotyöntekijän äitiysloman Vuokratyö yhteiskunnan moottorina sijaisuus voi kestää kolme vuotta, kun taas kauppaliikkeen Vuokratyövoimasta on tullut koko Suomea liikkeellä pitävä inventaarioon tarvitaan lisäresurssi kenties vain päiväksi. Toi- voima ”normityön” ohessa: jos vuodessa 140 000 kansalaista mialoissa on eroa silloin, kun puhutaan kestosta. 42 proresto 1/2019