proresto 1/2019 - Page 30

KELA korvaa ensiapuvalmiuden kustannuksia Kela korvaa työnantajalle/yrittäjälle sairausvakuutuslain Korvaamisen edellytyksenä on, että työpaikan työterveys­ perusteella ensiapuvalmiuden ylläpidosta aiheutuneet tarpeel- huollosta vastaava ammattihenkilö (työterveyslääkäri tai liset ja kohtuulliset kustannukset. Tällaisia kustannuksia ovat terveydenhoitaja) on työpaikka­selvityksen perusteella katsonut työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille järjestetyn ensiapukoulutuksen ja ensiapuvalmiuteen liittyvät hankinnat ensiapukoulutuksen kustannukset sekä työnantajan työterveys- tarpeellisiksi ja todetut tarpeet on kirjattu työterveyshuollon asemalle tai valvottua ensiapua varten työpaikalle hankittujen toimintasuunnitelmaan. ensiapuvälineiden kustannukset. Ensiapukoulutettavien ja tar- vittavien ensiapuvälineiden määrään vaikuttavat työolosuhteet ja työjärjestelyt sekä työn tapaturmariskit. 30 proresto 1/2019 Lähde: KELA