proresto 1/2019 - Page 29

myös pienissä työpaikoissa tai erillään toimivissa tiimeissä. Lisäksi työpaikalle on sopivaan paikkaan asetettava nähtäväksi tiedot siitä, ketkä ovat ensiaputaitoisia henkilöitä. Älä säästä väärässä paikassa Vesa Juhalan mukaan isommissa ravintoloissa on yleisemmin valmiiksi mietityt suunnitelmat ja vastuuhenkilöt, kun taas pie- nissä, yrittäjävetoisissa paikoissa käytännöt voivat olla hyvin- kin kirjavia – ja budjetti tiukalla. ”Ensiaputuotteet ovat tietysti yksi kustannuserä, mutta kui- tenkin lakisääteinen ja tietyin ehdoin myös KELA-korvattavaa”, hän toteaa. Lisäksi jo yksikin haaveri voi olla vakava maine- Muuto haitta, jos asiakas ei saa tarvitsemaansa apua. Talouspaperi- rullan kanssa operoiminen ei varmasti ole ammattimaista toi- mintaa kenenkään mielestä. Työ- ja asiakasturvallisuuteen liittyvä tietoisuus on Suo- messa kuitenkin jo varsin hyvällä tasolla ja paranee koko ajan. ”Esimerkiksi vahinkojen ennaltaehkäisyssä on otettu isoja aske- lia keittiöissäkin”, Juhala toteaa. Tunnusta väriä Cederroth on mukana ”turvallisuustalkoissa” ja on mm. kehittä- nyt toimivat käyttöopastuskuvat, -videoita sekä lyhyet ja selkeät ensiapuohjeet kännykkäsovelluksena animaatiokuvien avulla. Näitä ohjeita voi käyttää sekä kertauksena että ennaltaehkäi- Serralunga sevässä tarkoituksessa. Lisäksi Cederroth on 1970-luvun puolivälistä lähtien kehit- tänyt innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja, jotka mahdollistavat ensiavun antamisen ilman erityistä ammattitaitoa. Esimerkiksi Cederrothin vihreä haavanhoitopiste on ollut edelläkävijä toi- mialalla. ”Esimerkki tuotekehityksestä on myös keittiöiden tarpei- siin suunnitellut laadukkaat siniset laastarit, joissa väri on indikaattori – jos sormessa oleva laastari tipahtaa salaattikul- hoon, sen huomaa heti.” Sininen on siksi ”päivän väri” myös keittiön käsineissä. Rima korkealla Magis ”2020-luvulle käännyttäessä turvallisuustrendi tulee vahvistu- maan edelleen”, uskoo Juhala. ”Tällä hetkellä on vielä puut- teita, mutta ne eivät johdu välinpitämättömyydestä, vaan ennemminkin siitä, että asiaan ei ole ehditty paneutua.” Toisaalta myös viranomaisten valvonta ja opastus kehittyy, ja varsinkin aloitteleva yrittäjä saa yhä parempaa turvaoppia. ”Se ylin sinetti tulee kuitenkin aina käyttäjältä – onko ensi- aputarvikkeita, mistä ne löytyvät, onko niitä riittävästi ja miten niitä käytetään”, summaa Juhala. n ”Työpaikoilla on ylläpidettävä ensiapuvalmiutta, johon kuuluvat asianmukaiset tarvikkeet ja välineet, ensiavun antamiseen perehtyneet henkilöt ja tiedot siitä, mihin toimiin tapaturman tai sairastumisen vuoksi on nopean avun saamiseksi ryhdyttävä.” – Työturvallisuuslaki 46§ Julkisten ja yksityisten tilojen kalus ­ tamisen ammattilainen jo 30 vuoden ajalta. Ajat tomia kalusteratkaisuja ravintoloihin, kahvi loihin, hotel lei­ hin ja toimitiloihin. Sisä­ ja ulko­ kalusteet, sohvajärjestelmät, va­ laistut kalusteet ja ruukut sekä aurinkovarjot. Asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua – kysy lisää! www.roltrade.com Vattuniemenkatu 3 00210 Helsinki ✆ 010 3220500 1/2019 proresto 29