proresto 1/2019 - Page 27

suusasioihin aina kuitenkaan ehditä perehtyä niiden ansaitse- malla tavalla. ”Keskusteluissa yrittäjien kanssa tulee usein esille, että mahdolliset riskit ajatellaan turhan kapea-alaisesti. Jos on juuri haettu laastarit kaupasta, todetaan että meillä nämä asiat ovat ’Näin on aina tehty’ on huono peruste kyllä kunnossa. Kun sitten jutellaan esimerkiksi käytössä ole- Prosessien rakentaminen ei aina ole kovin suunnitelmal- vien pesukemikaalien käyttöturvallisuusohjeista, paljastuu mm. lista, vaan ravintolan lanseerauksen aikaan kiireessä käyt- mikä merkitys on neutraloivalla silmänhuuhtelunesteellä töön otetut toimintatavat voivat helposti muuttua pysyviksi käy- – sitä ei keittiöstä löydy tai se on hankalassa paikassa”, tännöiksi. Ajan myötä tilanteeseen tottuu ja antaa hiljaisen Juhala kuvailee. siunauksenkin: koska mitään ei ole sattunut tähän asti, ei var- masti satu jatkossakaan. Juhalan mukaan työpaikan ensiapuvalmiuden tarvetta tulee arvioida työterveyshuollon työpaikkaselvityksessä. Ensi- 1/2019 proresto 27