proresto 1/2019 - Page 24

Lihan alkuperätiedot voivat olla tärkeitä Puolassa tammikuussa 2019 paljastuneet lihantuotannon ongelmat viimeistään osoittivat, miksi lihan alkuperämerkin­ töjä tarvitaan ravintoloissa. Varsovan koillispuolella Ostrow Mazowieckan alueella sijaitsevassa teurastamossa rikottiin räikeästi elintarviketuotan­ non hygienia- ja laatumääräyksiä. Lihantuotannossa käytettiin sairaita nautoja, joiden liha oli ihmisravinnoksi kelpaamatonta ja mahdollisesti terveydelle vaarallista. Kyseistä lihaa kuiten­ kin toimitettiin myyntiin sekä Puolaan, että useisiin muihin ” Suomesta tulee säädöksen myötä ensimmäinen EU-maa, joka edellyttää lihan alkuperän ilmoittamista ravintoloissa. EU-maihin. Esimerkiksi Ruotsiin päätyi 250 kiloa huonolaatuista lihaa, josta ainakin 14 kiloa oli selvitysten mukaan jo ehditty tar­ joilla syötäväksi uppsalalaisessa ravintolassa. ”Kaikkien pitäisi noudattaa elintarviketuotannon sääntöjä, Uusi asetusteksti koskee tuoretta, jäähdytettyä ja jäädytet­ mutta kun kaikki eivät niin tee. On hyvä saada tieto lihan alku­ tyä lihaa. Se ei kuitenkaan koske aterian raaka-aineena käy­ perästä kuluttajan nähtäville”, Lahti korostaa. tettäviä raakaliha- tai lihavalmisteita. ”Monesti kuluttajilta on tullut palautetta siitä, että tietoja Jos ravintolassa esimerkiksi valmistetaan jauhelihapih­ elintarvikkeiden alkuperästä on ollut vaikea saada. Kynnys vit tuoreesta jauhelihasta, lihan alkuperämaa on ilmoitettava. esittää kysymyksiä esimerkiksi lihan alkuperämaasta ravinto­ Jos sen sijaan jauhelihapihvit tulevat ravintolaan paistettaviksi loissa on korkealla, koska tiedon etsimiseen voi mennä aikaa. raakoina tai pihvit tulevat ravintolaan kypsinä, pihvien raaka- Uuden säädöksen avulla saadaan alkuperän ilmoittaminen aineena käytetyn lihan alkuperämaata ei tarvitse ilmoittaa. osaksi ravintolan normaalia päivittäistä toimintaa.” Asetus ei myöskään koske poron, riistan tai hevosen lihaa. 24 proresto 1/2019