proresto 1/2019 - Page 22

TIETO LIHAN ALKUPERÄMAASTA ON ILMOITETTAVA RAVINTOLOISSA TEKSTI: ARI MONONEN KUVAT: PIXABAY Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen asetusehdotuksen, jonka mukaan ravintolat velvoitetaan näkyvästi ilmoittamaan lihan alkuperämaa tarjoilupaikoissa. Asetusmuutoksella halutaan auttaa kuluttajia tekemään tietoisia ja vastuullisia valintoja ravintoloissa. Vaatimus lihan alkuperämaan ilmoittamisesta tulee voimaan Suomessa toukokuun 2019 alussa. KESÄKUUSSA 2018 Suomi lähetti Euroopan komissiolle Lisäselvitysten yhteydessä Suomen tekemää asetusehdo­ ehdotuksen asetuksesta, joka velvoittaisi ravintoloita ilmoit­ tusta muutettiin Euroopan komissiossa siten, että vaatimus tamaan näkyvästi kalan ja lihan alkuperämaan asiakkaille. alkuperämerkinnöistä tulee koskemaan ainoastaan aterioissa Ehdotusta täydennettiin myöhemmin EU:n elintarviketieto­ käytettävää lihaa, ei siis kalaa. EU:ssa on kalastustuotteille ja asetuksen mukaisilla lisäselvityksillä siitä, millä tavoin lihan tai niiden alkuperämerkinnöille erilliset eurooppalaiset säännöt, kalan alkuperämaa liittyy raaka-aineen laatuun. jotka liittyvät unionin yhteisen kalastuspolitiikan lainsäädän­ 22 proresto 1/2019