proresto 1/2019 - Page 21

yhteen toimivia kiinteistöjen turvallisuusratkaisuja. Esimer- nyt vasta heräämässä Suomessa”, Helander toteaa kiksi kauppakeskusympäristössä turvallisuusjärjestelmät toi- ja harmittelee, että esteellisyyttä ei osata vielä katsoa mivat huomaamattomasti taustalla, mutta antavat kauppa- kokonaisuutena, johon kuuluu valaistuksen ja liikkumisen keskustoimijoille lisäarvoa turvallisuuden lisäksi esimerkiksi kaltaisia elementtejä. asiakasymmärrykseen. ”Järjestelmistä on saatavilla tietoa asiakasvirroista, asiak- Rakennusten suunnittelijat osaavat kuitenkin integroida turvallisuusjärjestelmiä ”teoksiinsa” jo hyvinkin kaiden liikkeistä ja sitä kautta perusteita mm. tilojen hinnoit- alkuvaiheessa, mistä Helander kiittelee. ”Kun asioita telulle.” mietitään jo varhain, ratkaisut tapaavat olla fiksumpia ja palvelevat laajempaa ihmisjoukkoa.” Mikko Helander AM Security Oy:stä katsoo, että Digitaalinen kärki eri lukitusjärjestelmissä on toimitilojen turvallisuusasiat ovat tänä päivänä jo aika Helanderinkin mukaan nyt valtavirtaa, ja digisuuntaus vain hyvin hanskassa. ”Yleisen valvonnan tasolla kameroiden voimistuu: käyttö lisääntynyt ja julkisen tilan kulunvalvonta on sekin ”Digitaaliset ratkaisut tulevat koko ajan vahvemmin parantunut.” Näin esimerkiksi kiinteistössä tapahtunut esiin. Nyt puhuttavat sitten integraatioasiat, eli se, miten ilkivalta on helpommin selvitettävissä. eri komponentit saadaan pelaamaan yhteen niin että Helanderin mukaan automatiikan käyttö lisääntyy koko ajan ja sitä vierastetaan vastaavasti vähemmän, kun ratkaisut huomataan toimiviksi ja elämää helpottaviksi. ”Käyttömukavuuden ehdoilla tässä aika pitkälti men- nään.” Tietoisuus uusista ratkaisuista on varsin hyvällä tasolla, mutta ei kautta linjan – esimerkiksi esteettömyys on asia, jota ei joka talossa ole ihan sisäistetty vielä. ”Liikuntarajoitteisten huomioimiseen ollaan o ­ ikeastaan kokonaisuudesta tulee järkevä käyttäjän kannalta.” Helander katsoo, että ennen pitkää turvallisuuskin on taskussa: kun älypuhelimella hallinnoidaan kaikkea talotekniikkaa, myös turvallisuus ”äppitetään” eli rakennetaan sovelluksia, joilla vaikkapa lukot avataan ja suljetaan. ”Se on jo nähty, että eri toimittajilta tulee jatkuvalla syötöllä uusia ratkaisuja markkinoille. Palvelut, kuten ylläpito ja hallinnointi, siirtyvät verkkoon.” n 1/2019 proresto 21