proresto 1/2019 - Page 20

järjestelmiimme. Näin saadaan aikaan asiakkaan tarpeita tehokkaasti palveleva paketti.” Päivisen mukaan nykyinen teknologinen murros on niin Toisaalta ”sokeita pisteitä” syntyy yhä, kun esimerkiksi aulapalvelu automatisoidaan ja rakennukseen tulevat vieraat saattavat olla ihmeissään siitä, miten vierailijoiden hallinta toi- voimakas, että mikään yritys ei voi jäädä onnittelemaan mii. Tekninen turvallisuus ja siihen liittyvät seikat pitäisi hoitaa itseään huippuhyvästä tuotteesta ja ottaa pientä huilitaukoa. mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, jotta ihmisten kulkeminen ”Nykytilanteessa yrityksen kyky vastata muuttuviin tarpei- siin mitataan yhä uudestaan. Alan toimijan on oltava nopea, kiinteistöissä olisi mahdollisimman sujuvaa ja turvallista. ”Kiinteistöturvallisuudessa on paljon sellaisia asioita, jotka reagoiva ja joustava. Uusilta järjestelmiltä taas vaaditaan pitäisi ehdottomasti ottaa huomioon jo rakennuksen suunnitte- yhteensopivuutta ja laajennettavuutta,” hän summaa. luvaiheessa, näin säästettäisiin myös ylimääräisiä kustannuk- sia ja helpotettaisiin suunnittelijoiden ja arkkitehtien työtä”, Myyntipäällikkö Jarkko Mellanen Certego Oy:stä toteaa, että tänä päivänä asiakkaat ovat hyvin valveutuneita jatkaa Mellanen. Rakennuttajilla, arkkitehdeillä ja loppukäyttäjillä on kai- sen suhteen, mihin asioihin kiinteistön turvallisuudessa kannat- killa oma tulokulmansa turvallisuusasioihin. Mellasen mukaan taa panostaa käyttämällä teknistä turvallisuutta. kaikkien intressit sovitetaan parhaiten yhteen integroimalla ”Esimerkiksi se, miten kiinteistöissä hoidetaan asiakasvirrat kiinteistön turvallisuuteen liittyvät järjestelmät, kuten elektro- tai vaikkapa ovien aukiolot, on yhä tärkeämpää”, Mellanen mekaaninen lukitus, kulunvalvonta, rikosilmoitin ja kameraval- toteaa ja lisää, että yrityksillä on tänä päivänä entistä vah- vonta yhteen käyttöliittymään. vempaa omaakin turvallisuus­osaamista ja sen myötä toimivia malleja turvallisuudesta huolehtimiseen. Tällä hetkellä suunta on vahvasti kohti proaktiivisempaa ”Kun erilaiset toiminnallisuudet integroidaan yhteiseen käyttöliittymään, saadaan järjestelmästä hyvin monipuolisesti tietoa johtamisen tueksi muun muassa kiinteistön toiminnasta otetta, jonka edistyksellinen teknologia ja sen suomat etä­ ja turvallisuusratkaisujen riittävyydestä. Epäkohtiin pystytään yhteydet ovat mahdollistaneet. ”Sen lisäksi että toimitaan puuttumaan reaaliaikaisesti”, Mellanen sanoo. ennakoivasti, tulee palveluntuottajilla olla valmius 24/7-palve- luun”, Mellanen toteaa. 20 proresto 1/2019 Mellasen mukaan nykyteknologia mahdollistaa jo niin pal- jon, että hyvällä yhteistyöllä saadaan aikaan saumattomasti