proresto 1/2019 - Page 14

CASE: LEVI HOTEL SPA NELJÄ VIIDESTÄ KÄY RAVINTOLASSA Securitas toimittaa Levi Hotel Spa:lle kattavat turvallisuuspalve- Ravintoloissa syöminen on lisääntynyt viimeisen kahden vuo- lut. Levi Hotel Span turvallisuuspaketti on toteutettu Securitak- den aikana, todetaan MaRa ry:n joulukuisessa ravintolaruo- sen Combi-ratkaisun mukaisesti, mikä tarkoittaa kokonaispal- kailun trenditutkimuksessa. Tutkimuksen mukaan ravintoloiden velua yhdeltä toimittajalta. Combi-ratkaisu sisältää mm. järjes- myynti on kasvanut viime vuosina hyvin. Taustalla on ravinto- tyksenvalvonnan, vartioinnin, turvallisuustekniikan sekä teknii- lassa käyntien määrän kasvaminen: etenkin naisten ravinto- kan ylläpito- ja huoltopalvelut. lassa käyminen on lisääntynyt. Vain noin joka viides kuluttaja Teemu Balk toteaa, että Securitaksen toiminta Lapissa on kasvanut ”merkittävästi” viime vuosien aikana. ”Lapissa (21 %) ei ollut ruokaillut kertaakaan ravintolassa kahden vii- kon kyselyjakson aikana. hotelli- ja ravintolabisnestä leimaa kausiluontoisuus, joten tur- Keskimäärin suomalaiset söivät 3,60 ruoka-annosta vallisuus on hyvin kriittinen toiminto: kaiken täytyy olla hyvin ravintoloissa kahden viikon aikana. Erityisesti lounasruokai- hanskassa alusta loppuun”, hän sanoo. lun määrä kasvoi. Noin 56 prosenttia aterioista oli lounaita. Luonnollisesti ravintolaturvallisuus on talvisesonkina isossa roolissa Lapissa. Securitaksen järjestyksenvalvojat turvaavat asiakkaiden ruokailua ja illanviettoa ravintolan ovella, nari- kassa ja yleisenä turvana. Securitas hoitaa myös hotellialueen Myös aamiaisten määrä kasvoi ja muun ravintolaruokailun määrä laski hieman. Ravintolaruokailun trenditutkimuksen toteutti Kantar TNS MaRan toimeksiannosta. pysäköinninvalvontaa, jotta pelastustiet pysyvät vapaina mah- dollisia hälytysajoneuvoja varten. ”Turvallisuus on aina kokonaisuus ja meidän mielestämme kumppanuus on paras keino sen kokonaisuuden hallintaan”, uskoo Balk. Securitaksen yhteistyö Levi Spa:n kanssa alkoi vuonna 2005 ja matkan varrella palveluita on laajennettu vastaa- maan kulloistakin tarvetta. Vuonna 2015 teknologian osuutta palvelupaketissa lisättiin Securitaksen toimittamien kameratal- lentimien muodossa. ” Työntekijöiden turvallisuudesta vastaa viime kädessä työnantaja. 14 proresto 1/2019