proresto 1/2019 - Page 12

”Pystymme laatimaan turvallisuussuunnitelman asiakkaan ”Ravintoloiden henkilökunta saa nyt enemmän ja monipuo- tarpeiden mukaan ja konsultoimaan turvateknisissä asioissa, lisempaa turvallisuuskoulutusta kuin varmaan koskaan aikai- kuten kameroiden sijoittelussa ja hälytysjärjestelmien valin- semmin”, hän arvelee. ”Näin työntekijät osaavat toimia oikein nassa”, toteaa Balk. esimerkiksi silloin, kun ravintolassa ilmenee yllättävä järjestys- Koulutustarjontaan kuuluvat – jo mainittujen uhkatilan- nekoulutusten lisäksi – mm. palo- ja pelastusharjoitukset, häiriö.” ”Työntekijöiden turvallisuudesta vastaa viime kädessä joissa opetellaan vaaratilanteissa toimimista sekä alkusammu- työnantaja”, Hämäläinen muistuttaa. ”Esimerkiksi yksin työs- tustaitoja. kentelevien turvallisuutta voidaan parantaa turvanappien tai muiden laitteiden avulla.” Koulutuksen kulta-aika? Myös MaRa:n Sami Hämäläinen katsoo, että koulutus on Turvallisuusfokus vahvoilla myös jatkossa avainasemassa paremman asiakasturvallisuuden tekemisessä Tulevaisuuden osalta Teemu Balk uskoo, että ravintola-ala jat- – ja tietysti jo ihan työntekijöiden oman turvallisuuden kan- kaa kasvuaan Suomessa ja turvallisuusasiat ovat tapetilla nalta. jatkossakin. Alkoholinkäytön osalta Balk odottaa Suomen 12 proresto 1/2019