proresto 1/2016 - Page 61

EDUPOLISSA ON tätä nykyä kymmeniä maahanmuuttajataustaisia ravintola-alan opiskelijoita. ”Monilla maahanmuuttajilla on ravintola-alan koulutusta ja kokemusta, ja siksi heille on hyvin luonnollista kouluttautua ja työskennellä Suomessakin tällä alalla”, sanoo Edupolin asiakaspäällikkö Eija Lenkkeri. Edupolissa on rakennettu koulutusmalli yhteistyössä Fazer Food ­Servicen kanssa. ”Kartoitamme ensin Edupolissa maahanmuuttajataustaisten osaamista. Sen jälkeen ohjaamme alalle soveltuvia ja halukkaita opiskelemaan ravintola-alaa.” Kun opiskelijat saavuttavat perustaidot, heitä rekrytoidaan Fazer Food Servicelle kokin ja tarjoilijan työtehtäviin. Samalla koulutusta jatketaan oppisopimuksella. ”Maahanmuuttajista työntekijöinä olemme saaneet positiivista palautetta. He ovat innokkaita, ahkeria ja halukkaita oppimaan”, Lenkkeri toteaa. Oppisopimuksen aikana teoriakoulutusta on oppilaitoksessa kolmena päivänä kuukaudessa, ja muu aika on työssäoppimista yrityksissä. Tavoitteena opiskelijoilla on suorittaa catering-alan perustutkinto. Uusia yrityskumppaneita tulee koko ajan mukaan yhteistyöhön, josta Edupolilla on hyviä kokemuksia jo monen vuoden ajalta. Työkokemus kartoitetaan Esimerkiksi kokin oppisopimuskoulutuksessa suoritettiin neljän ensimmäisen kuukauden aikana perehdyttävät opinnot sekä yksi tutkinnon osa näyttötutkintona. Kaikkiaan perustutkintoon kuuluu kuusi osiota, joista kolme on pakollisia ja toiset kolme valinnaisia. ”Uudenlainen koulutusmuoto lähti liikkeelle siitä, että Fazer toivoi saavansa rekrytoida alaa tuntevia maahanmuuttajia”, Lenkkeri mainitsee. Työssäoppijat saavat Fazerilta työnsä mukaista palkkaa. Jos on kyse pitkäaikaistyöttömistä, heidän palkkaamiseensa voidaan myöntää työllistämistukea. Ensi vaiheessa oppilaitos kartoitti hakijoiden työkokemusta ja ammatillista osaamista. Tällä perusteella hakijoista noin kolmasosa kutsuttiin Fazerille haastattelu